DETTE ER SAKEN: NAF og Motor har testet rekkevidden og ladeeffekten på ni populære elbiler. Les hovedsaken her.

VW e-Golf (med 35,8 kWt-batteri) har oppgitt rekkevidde på 231 km, men stoppet etter 215,9 km* i testen. 

Volkswagen e-Golf

Pris: fra 289.900 kr 

Batteri: 35,8 kWt

Rekkevidde (WLTP): 231 km

NAFs rekkeviddetest: 215.9 km

Oppgitt effekt hurtiglader:  40 kW (CCS)

Maks effekt i NAFs ladetest: Ikke oppgitt

Forbruk: 16,7 kWt/100km ved start. 13,7 kWt/100km i gjennomsnitt

Oppgir ikke batteriprosent

I motsetning til mange andre elbiler oppgir ikke e-Golfen batterikapasitet i prosent, kun i kilometer. 

Ettersom rekkevidden er basert på førerens kjøremønster,  justeres kilometeranslaget etter hvert som du kjører og tilpasser seg etter kjørestil, hastighet og hvor kupert terrenget er.

Rekkevidden justeres ofte

Mot slutten var det vanskelig å anslå hvor vi kom til å kjøre tom for strøm, ettersom rekkevidden justerte seg hele tiden. 

I vår test begynte bilen å varsle om kort rekkevidde ved 50 km rekkevidde. Da kom det et lite «pling» og et oransje tank-ikon dukket opp i instrumentpanelet.

Les flere nyheter om elbil hos Motor

e-golf_varsel_.jpg

e-Golf varsler om begrenset rekkevidde ved å vise en oransje ladestasjon i instrumentpanelet. Bilen varsler om begrenset komfort, men testføreren merket ikke til noen begrensning i kjøreegenskaper før paddemodus ble aktivert ved 11 km rekkevidde. 

 

Varslet om begrenset komfort

Bilen varslet så igjen om kort rekkevidde ved 29 km, men da varslet bilen også om begrenset komfort, uten at vi merket noen form for begrensning.

Ved 11 km gikk bilen i «paddemodus». Den ble da tyngre på rattet og akselerte uhyre sakte. Bilen tok strøm fra hurtiglader etter strømstans uten problemer.

*Det er viktig å nevne at testbilen var utstyrt med racing-dekk, som kan ha hatt innvvirkning på rekkevidden. Med "elbil-dekk" kunne vi trolig oppnådd 10 prosent lengre rekkevidde. 

 

e-golf-hjelp-lading.jpg

VW e-Golf kjørte 215,9 km i NAFs rekkeviddetest, og stoppet i bakkene opp Golsfjellet. 

 

VW e-Golf Kilometer Beskrivelse
Når og hvordan varsler bilen om lite strøm  50 km  rekkevidde Et varsel dukker opp i instrumentpanelet og varsler om lite strøm og begrenset komfort. Vi kjørte i 70 km/t, og merket ingen begrensinger verken i klimaanlegg eller kjøreegenskaper.
  29 km rekkevidde Nytt varsel dukker opp.
Når aktiveres strømsparemodus  11 km rekkevidde Bilen varsler om at den er i paddemodus. 
Hvordan sparer bilen på strømmen?     Vi begynte å merke begrensning i kjøreegenskaper, da spesielt akselerasjon. Bilen føles tung. Selv om vi klarte å holde 70 km/t, sliter vi med å få bilen opp i hastighet etter nedbremsinger. De siste fire kilometerne kjøres med svært redusert hastighet.  
Faktisk kjørt rekkevidde ved 0% 215,6 km  
Kjørt kilometer ved stans (faktisk rekkevidde)   215,9 km  

NAF har undersøkt hvor lang elbilene faktisk kjører, og hva som skjer når man nærmer seg null prosent og null km rekkevidde. 

 

Slik hurtiglader du Volkswagen e-Golf

Det er flere faktorer som avgjør hvor raskt (med hvor høy effekt) batteriet lades. Et varmt batteri tar imot mye strøm raskere enn et kaldt batteri. Ladingen foregår ofte sakte i begynnelsen og mot slutten for å skåne batteriet. Du får høyest ladefart når batteriet er rundt halvfullt, litt avhengig av bil. Utetemperaturen kan også ha innvirkning på effekten du får.

Vi har forsøkt å gjenskape så optimale forhold så mulig, for å se om vi får samme effekt/ladetid som produsenten lover på sine nettsider.  

e-Golf lader med CCS-kontakt, og kan maks lade med 40 kW, så det er lite vits i å betale dyre dommer for å lade på en lynlader.

 

 

Forklaring: Ladekurven viser hvor effektivt elbilene lader i løpet av en ladesesjon. Grafen viser hvor høy effekt (kW) vi oppnådde i ladetesten ved å gjøre målinger hver 10 prosent fra 20 prosent - 90 prosent batterikapasitet. *Volkswagen e-Golfs ladekurver er basert på omregning av observasjoner av bilens egne rekkeviddeberegninger hvert 5 min og er derfor mer usikre enn de øvrige kjøretøyene. Vi har observert en feilmargin på kW på inntil 12% som følge av dette. Kurvene til denne bilen må således leses med forsiktighet.

Medlemsfordeler for deg med elbil

NAF er Nordens største organisasjon for bilister, og vi har flere gode fordeler for deg som kjører elbil inkludert i medlemskapet!

Se fordelene, bli medlem!

 

Kjekt å vite om Volkswagen e-Golf

  • e-Golf oppgir kun informasjon om rekkevidde i kilometer. Det samme gjelder under lading. Du får ikke informasjon om batteriprosent av bilen. 

  • Du får ikke informasjon om hvor mye effekt du lader med inne i bilen. For å se det, må du velge en ladestasjon som gir den informasjonen, eksempelvis Ionity.

  • Regenerering styrer du fra girspaken. Du setter på regenerering ved å dytte girspaken mot deg, i B-mode. Da fungerer e-Golfen nesten som en en-pedalsbil. Vi erfarte at bilen regenererte godt, spesielt ved nedstigning fra fjelloverganger. Ved flere steder var regenereringen nesten 1 til 1 med hva vi hadde brukt opp fjellet.

NAFs store elbiltest 2019

Motor og NAF testet ni modeller på en rute med blandet veimønster i 14-15 graders oppholdsvær. Vi skulle gjennomføre to tester; en rekkeviddetest og en ladetest.

Ruten vi kjørte inneholdt to fjelloverganger og var mer kupert enn terrenget som venter i en WLTP-test, mens vi kjørte på eller under fartsgrensen – i sum trolig noe saktere enn bilister flest. Alle bilene ble kjørt til de var helt tomme for strøm.

Alle bilene ble ladetestet på driftsvarmt batteri, etter to timers uavbrutt kjøring. De ble ladet fra minst 20 prosent til maks 90 prosent. Bilene som kunne lade på mer enn 50 kWt, ble ladet på lynladere.