Den får høyeste mulige poeng for kjøring på vinterveier. Lys og sikt var kanskje den enkeltdisiplinen som gjorde at den mangler litt for å nå helt opp til førsteplassen. Audi A3 har bixenon-lykter, men de var ikke gode nok til å nå helt til topps i lystesten. På bane og  svinget vei gir bilens stabilitetskontroll rom for litt ekstra kjøreglede for den som har en aktiv kjørestil. I kritiske situasjoner kunne den hjelpesystemene blitt aktivert litt tidligere. Uansett; Audi A3 presterer meget godt i de fleste disipliner og fortjener uten tvil andreplassen.