Forskjellene finner vi på andre områder. Hyundai har lavere forbruk i kulde enn Kia, men bruker litt lengre tid på å få varme i kupeen. Det er ingen fordel slik vi vektlegger de forskjellige disiplinene. Uansett er varmen såpass rask at den får karakteren ni. Lysene til Hyundai får bare karakteren seks og den mangler lyktespylere, noe vi også trekker litt for. De andre svakeste karakterene får i30 på bremser og framkommelighet.