Synes du det er vanskelig å se til siden eller bakover når du kjører? Mange blir hindret av «stolpene» mellom vinduene på bilen. Det er ikke så rart. Disse stolpene, som kalles A-stolpe helt foran og D-stolpe helt bakerst på en stasjonsvogn, skal både passe med bilens design, innholde en airbag eller to og er dessuten en viktig del av bilens sikkerhet ved en kollisjon.

Se panoramabilder og tabeller med testresultater lengre ned i saken.

Ulempen er selvsagt at stolpene stjeler masse utsyn, og noen biler er verre enn andre. Dermed kan det bli vanskelig å se andre biler og trafikanter.

15 biler testet

NAF har i samarbeid med søsterorganisasjonen ADAC i Tyskland testet sikten innenfra på de 15 mest solgte bilene her i landet. Testen avslører store forskjeller blant modellene, og at nye biler generelt har langt større blindsoner enn tidligere.

Testen kan oppsummeres slik:

  • Skoda Octavia, VW Golf og til dels Volvo V70 oppnår akseptable resultater.
  • Mercedes A-klasse, Opel Mokka og Mazda CX5 havner i motsatt ende av skalaen.
  • Tesla Modell S, en av Norges mest populære biler for tiden, har svært store blindsoner ved de fremre vindusstolpene (A-stolpene).
  • Alle de testede bilene har dårlig sikt sideveis til venstre.
  • Mercedes A-klasse og Opel Mokka også har svært begrenset utsikt mot høyre.

Dårlig sikt på nye biler

Nye biler kan være svært forskjellige, og jevnt over er sikten dårligere enn på eldre biler. I tillegg til sikthemmende A-stolper, har sikten bakover og til sidene også blitt svært begrenset på mange biler. Dette skyldes ofte kupéformet design, men også kraftige B- og C-stolper.

Et ryggekamera hjelper selvsagt godt ved parkering, men et slikt kamera ser ikke alt. Et eksempel på det er et barn som er i bevegelse mot bilens bakpart. Blindsonevarsling, som ved hjelp av sidesensorer registrerer aktivitet i blindsona, er et effektivt hjelpemiddel for å unngå ulykker. Dette er utstyr som er å finne på mange nye biler i dag. Føreren får et akustisk varsel når det er bevegelse i blindsona som øyet ikke oppfatter.

Mer trendy, begrenset sikt

NAF og ADAC mener det er beklagelig at trenden innen bildesign har medført at sikten ut fra bilen har blitt dårligere de siste årene. Mange bilprodusenter har gjort mye av å få ned luftmotstanden ved å ha nærmest liggende frontvindu og A-stolper, som begrenser sikten framover. Brufundament nederst på vindusstolpene kan også være sikthemmende. Samtidig er det viktig å nyansere bildet litt, fordi strengere krav til kollisjonssikkerhet og dermed økt fokus spiller inn i form av kraftigere A-, B- og C-stolper. Disse skal blant annet inneholde kollisjonsputer.

Alt var bedre før?

Men velger vi likevel å kaste et blikk 30-40 år tilbake i tid, viser dokumentasjon fra ADAC en vesentlig forverring. Blindsonene har på de årene tilnærmet fordoblet seg. Med samme målemetode og poengberegning kan vi finne biler som BMW 2002 med karakter 1,0 og Audi 80 med karakter 1,7. Sistnevnte er mest relevant fordi den var på det jevne da den var ny.

Farlig for fotgjengere

Fotgjengere og syklister kan være mer utsatt for påkjørsel i moderne biler. Eksempelvis i veikryss, der tykke og liggende A–stolper sperrer for sikten til siden. Når fotgjengere går i samme retning som man svinger, kan de bevege seg i en bevegelig blindsone og være usynlige i flere sekunder. Det gjør at man som fører av en moderne bil må røre langt mer på hodet for å få oversikt i alle retninger enn tidligere – spesielt i tettbebygd strøk.

Et annet eksempel er syklister i oppmerkede sykkelfelt i veibanen. Disse kan i tilfeller der syklist og bil beveger seg i nokså lik hastighet være i en tilsvarende bevegelig blindsone.

Bruk av sidespeil kan være preventivt mot slike situasjoner. Jo hyppigere man kaster et blikk i disse, samt sjekker at de er korrekt innstilt, kan utvilsomt bidra til å unngå alvorlige ulykker. Førere av motorkjøretøy har et særdeles stort ansvar for å begrense skaderisikoen for sårbare trafikanter som fotgjengere og syklister, og farten bør tilpasses etter sikten.

Menneskelig svikt oftest ulykkesårsak

Ulykkesstatistikk fra ADAC viser at trafikkuhell hovedsakelig skyldes menneskelig svikt - ofte i kombinasjon med manglende sikt og for høy fart. Man kan også bli overveldet eller stresset av stor trafikkmengde og komplekse kjøreforhold, eksempelvis på steder man ikke er kjent.

I dag ansees aktive sikkerhetssystemer som viktigere enn passive. Ifølge ADAC kan adaptiv cruisekontroll kombinert med bremseassistent begrense skaderisikoen med opptil 75 prosent. Det er et betydelig tall!

ADAC har også registrert en nedgang i bil mot bil-ulykker, men registrert en stor økning i sammenstøt mellom motorkjøretøy og syklister/mopeder. Med tanke på sikten ut fra moderne biler, er dette verdt å tenke litt ekstra på når du ferdes i trafikken.

Slik ble testen gjennomført:

Testemetoden er utviklet av NAFs søsterorganisasjon ADAC.

  • Det blir tatt panoramabilder i øyehøyde fra førerplassen 360 grader rundt innvendig i bilen.
  • Tre laserenheter brukes til å markere posisjonen til en passasjerdukke (dummy) med gjennomsnittlig høyde. Deretter plasseres et kamera eksakt i øyehøyde. 
  • Hvert panoramabilde består av 25 enkeltbilder i utgangspunktet.
  • Panoramabildene avslører blindsonene og kan måles og tallfestes. Totalresultatet består av seks måleområder på vindusstolper og det tas hensyn til regulering og plassering av hodestøttene bak. Fordelene med dette unike målesystemet er at det er mulig å vurdere hvert område av sikten separat. Samtidig får man illustrert sikten grundig innefra ved hjelp av panoramabildene.

Resultater rangert etter bilenes prestasjon i testen
(lavest tall er best prestasjon):

• VW Golf, 3.0 poeng

Alt i alt er utsikten bedre i tredørsutgaven av Golf, i forhold til femdørsutgaven.  Det skyldes at B-stolpene kommer lengre bak, og at det ikke er bakdører på bilen. Sikten bakover er tilfredsstillende fordi hodestøttene kan reguleres ned etter behov. Dessuten er ikke C-stolpene spesielt brede.  

VW Golf blindsone

 

• Skoda Octavia stasjonsvogn, 3.0 poeng

Octavia har tilfredsstillende sikt i alle retninger. A-stolpene er ikke for brede og sikten bakover er bra, takket være nedfellbare hodestøtter. B-stolpene er brede og hindrer sikt til sidene, som alle har problemer med. Diagonal bakover er sikten grei, da C-stolpene i baksetet er ikke så brede, og på grunn av ekstra sidevinduer.

blindsone skoda octavia

 

• Suzuki SX4, 3.2 poeng

Suzuki SX4 har tilfredsstillende sikt i alle retninger. Sikten bakover er lite hindret, da hodestøttene kan reguleres ned. Diagonalt bakover hindres dog sikten av brede C-stolper.  A-stolpene er ganske brede og hindrer førerens sikt ved manøvrering rundt et hjørne eller ved sving.

Blinsone Suzuki

 

• Volvo V70, 3.2 poeng

Bilen har tilfredsstillende utsikt i alle retninger. A-stolpene har akseptabel tykkelse som ikke begrenser sikten vesentlig. Men som på de fleste bilene i testen, hindrer B-stolpene sikten til siden betydelig. De bakre hodestøttene begrenser sikten bakover sammen med høyt bakvindu. C-stolpene er brede og hindrer også sikten diagonalt bakover. Men bilen har ekstra sidevinduer bakerst, som forbedrer sikten litt. Alt i alt et akseptabelt resultat.

Blindsone Volvo V70

 

• Audi A3 Sportback, 3.3 poeng

Femdørsutgaven av A3 har tilfredsstillende sikt i alle retninger, spesielt framover, da A-stolpene ikke er overdimensjonerte. Sikten bakover er også bra, og uhindret av hodestøttene bak fordi de kan reguleres ned. Samtidig er ikke C-stolpene altfor brede.  Men sikten til sidene er begrenset av svært brede B-stolper.

Blindsone Audi A3

 

• Kia Sportage, 3.5 poeng

Sportage har tilfredsstillende utsikt innefra og er av de bedre i testen. Vindusstolpene er brede, og spesielt den venstre A-stolpen og den høyre C-stolpen begrenser sikten. Sikten rett bakover er derimot bra, takket være justerbare hodestøtter bak.

Blindsone Kia Sportage

 

• Nissan Leaf, 3.5 poeng

Utsikten innenfra i Leaf er tilfredsstillende. Faste hodestøtter og massive C-stolper begrenser sikten bakover. Utsikten sideveis er grei, spesielt mot høyre. A-stolpene er ikke akkurat slanke, men gir tilfredsstillende bedømmelse.

Blindsone Nissan Leaf

 

• Honda CR-V, 3.6 poeng

I CR-V har man akseptabel sikt både framover og til sidene, da verken A- eller B-stolpene begrenser utsikten spesielt mye. Sikten bakover begrenses betydelig av svært brede og store C-stolper, og de små sidevinduene bak hjelper heller ikke på.

Blindsone Honda CR-V

 

• Ford Focus, 3.7 poeng

Femdørsutgaven har begrenset sikt i de fleste retninger. Nedfellbare hodestøtter sikrer grei sikt bakover, men sikten diagonalt bakover er dårlig grunnet store C-stolper. En annen stor hindring er svært brede B-stolper som begrenser sikt til sidene.

Blindsone Ford Focus

 

• Mitsubishi ASX, 3.7 poeng

Totalt sett er sikten innefra i ASX akseptabel. C-stolpene er brede, men det er en liten effekt av de små sidevinduene bak. En ulempe er at hodestøttene bak ikke kan reguleres helt ned, og derved reduseres sikten bakover.

Sikt Mitsubishi ASX

 

• Toyota Auris, 3.8 poeng

Utsikten innefra i Auris er middelmådig. Svært brede C-stolper hindrer sikten betydelig diagonalt bakover. I tillegg hindrer hodestøttene mye av sikten bakover. A-stolpene er ganske slanke og sikrer ganske god utsikt på skrå framover, for eksempel i svinger.

Sikt Toyota Auris

   

• Tesla Model S, 4.0 poeng

Tesla S har bare akseptabel sikt i alle retninger. De buede og brede A-stolpene begrenser sikten mye framover og til sidene, spesielt mot venstre. En annen hindring er de brede B-stolpene (sidestoplene midt på bilen), som sterkt begrenser sikten til sidene. Bakerst har bilen svært brede C–stolper (soner mellom bakre sidevinduer og bakvindu), som gjør det nesten umulig å se hindringer bak, spesielt på høyre side.

Tesla Model S

 

• Mazda CX-5, 4.1 poeng

Totalt sett er utsikten innenfra i CX-5 ganske dårlig.  A-stolpene hemmer utsikten rundt hjørner og i svinger og B-stolpene hindrer betydelig sikt til sidene. C-stolpene er så brede at de skygger for en hel bil, noe som gjør manøvrering til en skummel affære. Utsikten rett bakover er akseptabel med hodestøttene nedfelt.

Sikt Mazda CX-5

 

• Opel Mokka, 4.2 poeng

Mokka har spesielt dårlig sikt diagonalt bakover på grunn av ekstremt brede C-stolper. Brede A- og B-stolper er også med på å begrense utsikten innefra betydelig i bilen totalt sett. Sikten rett bakover er bedre, ved at hodestøttene bak kan reguleres ned.

Sikt Opel Mokka

 

• Mercedes Benz A-klasse, 4.5 poeng

A-Klasse har dårlig sikt i alle retninger. Sikten sideveis hindres betydelig av svært massive B-stolper. C-stolpene ved baksetet er svært brede og massive, og hindrer førerens sikt diagonalt bakover. Dette er en stor ulempe, spesielt ved parkering. Sikten bakover er bare tilfredsstillende, og de bakre hodestøttene hindrer også sikten noe.

Sikt Mecedes Benz

 

Slik var utsynet i gamle dager

Man skal ikke mange årene tilbake for å å få bedre utsyn. Eldre biler har stolper som verken inneholder airbag eller høytalere eller har et bredt design. Dagens biler er mye sikrere enn 80- og 90-tallets biler, men kollisjonssikkerhet og design har sin pris.

Bildene under viser en Audi 80 fra nittitallet (øverst) og en god gammel BMW 2002, sånn for sammenligningens skyld.

Audi 80

BMW 2002

 

Poengtabell A-stolpe og B-stolpe (lavere tall er bedre)

Bilmerke/-modell

A-stolpe 
venstre framme

A-stolpe 
høyre framme

B-stolpe 
venstre

B-stolpe 
høyre

Tesla Model S 

5,5

3,5

5

2,6

Volvo V70 

3

2,5

5

2,8

Skoda Octavia Combi 

3,3

2,1

4,9

3,1

Volkswagen Golf 

3,3

2,6

3,6

3,4

Nissan Leaf 

3,1

3,1

5

2,3

Toyota Auris 

2,6

2,6

5,2

3

Mercedes-Benz A-Class 

3,3

2,7

5,5

4,1

Suzuki SX4 

3,8

2,7

5,1

2,5

Mazda CX-5 

4,4

2,8

5,2

2,8

Ford Focus 

3,3

3,2

5,5

3,4

Honda CR-V 

2,8

2,2

4,9

2,7

Audi A3 Sportback 

3

2,3

5,5

3,4

Opel Mokka 

3,5

2,5

5,5

4,4

Mitsubishi ASX 

3,2

2,2

5,1

2,7

Kia Sportage 

4,4

3,1

5,1

3

Poengtabell C-stolpe, midten bak og total (lavere tall er bedre)

Bilmerke/-modell

C-stolpe
venstre bak

C-stolpe
høyre bak

Midten
bak

Totalkarakter

Tesla Model S 

3,4

5,5

2

4

Volvo V70 

3,6

5

1,3

3,2

Skoda Octavia Combi 

2,8

3,7

1,6

3

Volkswagen Golf 

2,6

3,9

1

3

Nissan Leaf 

3,9

5,1

2,6

3,5

Toyota Auris 

4,7

5,5

2,8

3,8

Mercedes-Benz A-Class 

4,2

5,5

2,8

4,5

Suzuki SX4 

3,8

5,1

0,9

3,2

Mazda CX-5 

5

5,5

2,6

4,1

Ford Focus 

5,1

5,4

1

3,7

Honda CR-V 

5,3

5,5

2,3

3,6

Audi A3 Sportback 

4,1

4,1

1,6

3,3

Opel Mokka 

4,3

5,5

1,3

4,2

Mitsubishi ASX 

4,3

5

4,2

3,7

Kia Sportage 

3

5,2

1,6

3,5