Galleriet Vest

 • Adresse: Sonja Henies plass 1.
 • Driftet av EuroPark
 • Karakter: Dårlig

Det underjordiske Galleriet Vest under Radisson Blu Plaza Hotel må tåle karakteren dårlig. Både skilting, innkjøring, belysning og renhold gir umiddelbart et slitent og svært lite inviterende inntrykk.

Galleriet Vest har ikke utvidet plass til rullestolbrukere eller dedikerte familieplasser. Kun èn betalingsautomat. Ekstremt trang og bratt innkjøring.

Trange passasjer mellom en rekke seksjoner gjør at større biler risikerer skraper i lakken selv om det er forsøkt polstret. Parkeringshuset er langt, smalt og med 90 graders sving som uunngåelig endepunkt. Her burde det ha vært en nødtelefon selv om det til en viss grad finnes videoovervåkning.

Det kan spørres om noen følger med på kameraene da parkeringshusets innerste del under testen var åpenlyst treffsted for narkomane som kom på sykkel. Videre satt en adkomstdør opp til hotellets resepsjon bom fast og måtte presses opp fra motsatt side.

På plussiden teller at plassene holder normert bredde på 2,50 meter og høyde på minst 2,10, ladestasjoner for elektriske biler og døgnåpent. 485 ikke-nummererte plasser.

Oslo S

 • Jernbanetorget 1
 • Driftet av Europark
 • Karakter: Bra

Testens beste parkeringshus med oversiktlig og god plass både i kjørevei og plassbredde, belysning og skilting. Dynamisk informasjon om ledige plasser, bred nedkjørsel til underetasjen, ingen øvrige høydeforskjeller eller ramper, ladestasjoner, videoovervåkning, døgnåpent og betjening på stedet. Adkomstregulerte dører gjennom billetten.

Anmerkning for manglende familieplasser eller utvidet plass for rullestolbrukere samt uklar markering av kjøreretning. 585 ikke-nummererte plasser.

Aker Brygge

 • Sjøgata 4
 • Driftet av EuroPark
 • Karakter: Middels bra

909 ikke-nummererte plasser i et virvar av rundkjøringer, etasjer/halvetasjer og søyler.

Ved innkjørselen hang høydevarsleren skjevt og gummilisten på varsleren var revet av. Stedvis utslitt markeringslinjer. Rustne og bøyde bolter stakk noen steder opp av gulvet.

Varierende bredde på plasser og konstant fare for skrubbing mot søyler både ved kjøring og parkering.

Ingen tilstede-værende, dvs. nedlagt, betjening i hovedstadens største parkeringshus. Nødtelefoner bør finnes i et så komplisert parkeringsanlegg. Under testen fikk teamet oppleve at en bil snudde like før etasjens inngående billettautomat og deretter kjørte oppover mot kjøreretning i spiralrundkjøringen mellom to etasjer. Noe slikt bør ikke være mulig og kaoset var deretter.

God belysning og bruk av stedsnavn i de enkelte seksjonene som hjelp til å gjenfinne bilen, som eksempelvis Edinburgh og Madrid.

Parkeringshuset er i høyeste grad egnet til å rote seg bort i, men takket være god skilting finner man veien både ut og tilbake. Godt renhold både i trapper og heiser. Kun fire plasser dedikert bevegelseshemmede, men pluss for god plass for rullestolbrukere. Romslige heiser. Effektiv betaling.

Vestre Vika

 • Munkedamsveien 21
 • Driftet av EuroPark
 • Karaker: Middels bra

Som eneste parkeringshus i testen er hver plass markert med grønt/rødt lys som bidrar til unødig leting etter plass.

Skiltingen generelt var god, men obs-obs for blindveier.  Alle plasser er romslige og anlegget er videoovervåket. Døgnåpent og med betjening på dagtid. Generelt god belysning, men også mørke kroker.

Ingen nødtelefoner eller heiser – noe bevegelseshemmede kunne trenge da størsteparten av plassene ligger i lange oppoverbakker mellom etasjene uten markering av gangretning. Dette er ikke parkeringshuset for rullestolbrukere. 

Illusorisk «skallsikring»

Såkalt «skallsikring» er at man ikke kan komme inn i parkeringsanlegget uten billett. I Oslo påstår parkeringshusene Oslo S og Galleri Vest å ha det. Dette er ikke riktig.

Galleri Vest var vid åpen og i Oslo S er det bare å følge stimen av mennesker som går ut/inn gjennom de «adgangsregulerte»  dørene fra jernbanestasjonen – eller bare gå rett inn sammen med bilene.

Rådyr timepris i Oslo

Ikke overraskende var timeprisen suverent høyest i Oslo blant de femten andre storbyene i testen. Se prisene ved å laste ned en oversikti pdf som du finner til høyre.

Like lite overraskende at Zagreb i Kroatia var billigst med en åttendedel av norsk pris. Høykostlandet Luxembourg kan også friste med forbløffende billig parkering.  I Barcelona og Madrid betales pr. minutt hvor korttidsparkerende betaler minst.

Parkeringsavgift gjenspeiler ikke slavisk landets prisnivå, men også en bevisst bypolitikk. For nordmenn i København vil finne prisene halvert i forhold til Oslo.

I Tyskland er det aldeles ikke en selvfølge å betale med kort. Ei heller at de er åpne om natten. Begge deler kan avstedkomme kjedeligheter for en turist. Tro heller ikke at det er dekning for mobil-telefonen i parkeringshusene. Brussels utvalgte parkeringshus viste seg gullende rene – noe de spanske definitivt ikke var. Ikke bare møkk, men biler så støvete at de nok hadde stått der i flere år.

Dårlig for rullestolbrukere

Generelt viste testen dårlige vilkår for rullestolbrukere, men med hederlig unntak av Zagreb hvor alle parkeringshusene hadde mange ekstra brede plasser uten hemmende søyler.

I Tyskland viste testen at motorsyklister ikke var velkomne – de sniker seg ut uten å betale og derav ingen tilrettelegging.

Testens anbefalinger:

 • Lyse gulv, vegger og tak, god belysning,  godt renhold, fornuftig skilting og videoovervåkning skaper trygghet og gode kjøreforhold.
 • Familieplasser og plasser for rullestolbrukere må være minst 3 meter brede.
 • Minimum bredde 2,50 meter. (Bilene blir bredere; VW Golf i 1974 var 161 cm bred. Årets Golf måler 180 cm uten speilbredde. Med speil 203 cm).
 • Heisknapper, dørhåndtak, døråpnere, nødtelefoner og betalingsautomater må være lavt plassert.
 • Innkjøringsramper maksimum stigning på 15 prosent.
 • Utsatte søyler må polstres bedre – mavebånd.