At Tesla har jobbet lenge med å få sin luksuriøse Model S selvkjørende er ingen hemmelighet. Allerede for et år siden kunne grunnlegger og sjef i selskapet, Elon Musk, fortelle at dette var under utvikling. 

Veien mot selvkjørende biler har ikke vært så brå som man kanskje kan få inntrykk av. Adaptiv cruisecontroll, lane assist og nødbremsesystemer er eksempler på elektroniske hjelpemidler som de siste årene har vært med på å assistere føreren. Målet er at antall drepte og hardt skadde i trafikken skal reduseres. 

Skremmende fascinerende

Autopilot-systemet i Teslaen aktiveres med to enkle napp i en hendel bak rattet. Og vips, så både gasser, bremser og styrer bilen på egenhånd. Det er en ganske guffen følelse å overlate godt over to tonn med luksusbil til en datamaskin. Men man merker ganske så fort at bilen er langt fra intelligent, og systemet foreløpig ikke kan erstatte en våken sjåfør.

Er det trygt? Meningene er delte. For hvem har ansvaret? Hvor intelligent er bilen egentlig? Hva skjer hvis noe går galt? Uansett, versjon 7.0 av programvaren ble lansert i helgen, og en rekke norskregistrerte Teslaer har nå «autopilot» tilgjengelig i bilens meny.

Alt handler om kommunikasjon

Ved å la bilens systemer snakke sammen, og i tillegg få input fra både radar, kamera, GPS og forskjellige sensorer, det ikke så unaturlig at en bil kan klare deler av kjøreturen selv. En rekke bilfabrikanter har selvkjørende biler under testing, både i og utenfor ordinær trafikk. Tesla er de første som velger å sette dette ut i virkelighetens verden. Dog er de tydelige på at dette er en betaversjon under testing – ikke noe man skal overlate ansvaret og kontrollen til. Skremmende? Ja. Spennende? Definitivt. 

Internett også for tingene

Vi beveger oss i en retning der vi går fra at ting fungerer godt hver for seg, til en verden der det blir mer automatikk som følge av at disse hele tiden kommuniserer med hverandre. ITS (intelligente transportsystemer) og «internet of things» er begreper det er verdt å merke seg. Ved å la biler, skilt, sensorer og annet snakke sammen kontinuerlig, kan man på sikt skape et trafikkbilde der ting er automatisert og mer effektivt. Også tryggere, siden teknologien kan minske faren for menneskelig svikt.

Skifter fil på egenhånd

Autopiloten er lagt opp slik at du kan skifte fil ved å kun aktivere blinklyset. Bilen sjekker da blindsona, og foretar filskiftet dersom det er klart. Vi opplever at autopiloten noen ganger ikke vil - spesielt i høye hastigheter. Dessuten får vi beskjed om å røre rattet før filskiftet blir igangsatt. Vi regner med at dette er lagt inn som en sikkerhetsfunksjon for at føreren skal ha hendene tilgjengelig. Men når bilen først skifter fil, skjer det nokså kontrollert og behagelig.

Så lenge veioppmerkingen er god og svingene ikke er for skarpe, gir autopiloten et brukbart inntrykk – selv i tett trafikk med biler på alle kanter. Men i det sekundet veioppmerkingen blir dårlig ellet mangelfull, eller eksempelvis en fil deles i to, skjønner ikke systemet noe som helst. Inputen blir borte. Dette opplever vi også på steder der det foregår veiarbeid.

En forlengelse av cruisekontrollen

Autopiloten gir i det store og hele mer inntrykk av å være en forlengelse av den gode, gamle cruisecontrollen, enn av en intelligent, selvkjørende bil. For du som fører må – heldigvis vil nok de fleste si – stadig holde i rattet og hjelpe til med korrigeringer. Ikke minst vise bilen at hendene dine stort sett er i nærheten av rattet.

Hvem har ansvaret?

Ikke trenger du å styre noe særlig, ikke bremse og heller ikke gasse. Betyr det at du kan slippe rattet, ta fram mobilen og legge ned seteryggen? Overhodet ikke. For det første viser Tesla ganske klart at dette er et system under utvikling. De har tydelig lagt inn begrensinger for å hindre at føreren slapper av og flytter fokuset bort fra kjøringen. 

Uansett hvor bra og effektivt teknologi måtte fungere er det du som fører som er ansvarlig. Det gjelder også dersom autopilot-teknologien måtte svikte og en ulykke oppstår. Wien-konvesjonen fra 1968 slår fast at føreren er ansvarlig for bilen uansett, og den gjelder selv om dagens teknologi ikke var relevant den gangen. 

Vegtrafikkloven gjelder også autopilot

Vegtrafikklovens §3 stiller også krav til aktsomhet i trafikken. Den lyder som følger: Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen. 

Autopiloten er utvilsomt en spennende forlengelse på veien mot den selvkjørende bilen, og selvfølgelig også svært imponerende å oppleve. Men systemet viser også klart sine begrensninger og hvorfor ingenting kan erstatte en våken, ansvarsfull sjåfør. Kjør forsiktig!