Voksen passasjerer
Under frontkollisjonstesten forble kupeen stabil. Målingene fra testdukkene indikerte god beskyttelse av knær og lårben til fører og passasjer. BMW viste at en tilsvarende grad av beskyttelse vil være tilstede for passasjerer av varierende kroppsbygning og dersom de satt i andre sittestillinger. Under sidekollisjonstesten med barriere oppnådde bilen  maks poengsum, da målingene viste god beskyttelse av hele kroppen. I den kraftigere sidekollisjonstesten med stolpe, var beskyttelsen av brystet  og buk tilstrekkelig, og  god av hodet og bekkene. Setet og hodestøtten gav  god beskyttelse mot nakkeslengskader ved en påkjørsel bakfra. 

Barn i bilen
Basert på målingene av testdukkene scoret BMW 320d maksimalt med poeng for sin beskyttelse av den 18 måneder dukken, og tapte bare en brøkdel av et poeng for beskyttelse av den tre år gamle dukken. Testdukken som representerer et barn på 3 år, som satt i et framovervendt barnesete, hadde ikke nevneverdige  fremover-bevegelser under frontkollisjonen. I sidekollisjonen var både den 18 mnd testdukken og den 3 år gamle testdukken godt beskyttet av barnesetene de var fastspent i, noe som minsker sannsynligheten for alvorlige hodeskader. Det finnes en bryter som et alternativ til å deaktivere kollisjonsputen på passasjersiden, slik at et bakovervendt barnesete kan brukes i passasjersetet. Dette ble ikke vurdert da det ikke er standard utstyr. Klare advarsler er gitt i kjøretøyet om farene ved å bruke et bakovervendt barnesete uten å deaktivere kollisjonsputen først.

Fotgjengere
Både støtfanger og kanten på panseret gav god beskyttelse for fotgjengere og bilen scoret maksimalt med poeng i disse områdene. I de områdene hvor et barn sannsynligvis vil bli truffet i hodet gav bilen god beskyttelse. I de områdene hvor en voksen vil bli truffet i hodet var beskyttelsen  hovedsakelig dårlig. 

Sikkerhetsutstyr
Elektronisk stabilitetskontroll er standard utstyr på 3-serie og møtte Euro NCAPs test krav. En påminnelse om bilbelte blir gitt for fører-,passasjer- og baksetet. En hastighetsbegrensning enhet er tilgjengelig, men ble ikke vurdert av Euro NCAP da det er tilleggsutstyr.