Voksne passasjerer
Under frontkollisjonstesten forble kupeen stabil, og bilen fikk maks poengsum for beskyttelse av sjåfør da målingene viste god beskyttelse av hele kroppen. Chevrolet viste at en tilsvarende grad av beskyttelse vil være tilstedet for passasjerer av varierende kroppsbyggning og dersom de satt i andre sittestillinger. Under sidekollisjonstesten med barriere oppnådde Malibu maks poengsum, da målingene viste god beskyttelse av hele kroppen. I den kraftigere sidekollisjonstesten med stolpe, var beskyttelsen noe dårligere, da særskilt i mage-regionen hvor beskyttelsen ble satt som marginal. Setet og hodestøtten ga god beskyttelse mot nakkeslengskader ved en påkjørsel bakfra.

Barnebeskyttelse
Testene ble utført med dukker som representerte barn i alderen 18 mnd og 3 år.
Testdukken som representerer en unge på 3 år, som satt i en framovervendt possisjon, hadde ikke nevneverdige fremover-bevegelser under frontkollisjonen. I sidekollisjonen var både den 18 mnd testdukken og den 3 år gamle testdukken godt beskyttet av barnesetene de var fastspent i, noe som minsker sannsynligheten for alvorlige hodeskader. Kollisjonsputen på passasjersiden kan deaktiveres, slik at barnesete i en bakovervendt possisjon kan brukes. Sytemet for å deaktivere kollisjonsputen møtte derimot ikke Euro NCAPs krav når det gjelder tydelig informasjon til sjåføren og systemet ble derfor ikke belønnet under testen.

Fotgjengere
Støtfangeren ga god beskyttelse i de fleste av de testede områdene, dog noe dårligere ved yttersidene. Beskyttelsen gitt ved den fremste delen av panseret var overveiende dårlig. I de områdene hvor et barn sannsynligvis vil bli truffet ga bilen god beskyttelse. I de områdene hvor en voksen person vil treffe under en påkjørsel var beskyttelsen hovedsaklig dårlig.

Sikkerhetsutstyr   
Elektronisk stabilitetskontroll er standard utstyr i Malibu serien og denne møtte Euro NCAPs test krav. En påminnelse om bilbelte blir gitt for fører og passasjersetet. En slik bilbelte-alarm er også tilgjengelig for baksetet, men dette oppfyller ikke Euro NCAPs monteringskrav for vurdering i 2011. En hastighetsbegrensende enheten er ikke tilgjengelig for Malibu.