Meget bra beskyttelse i sidekollisjon mot barriere. Også i stolpetest gir Courier god beskyttelse. Det ble kun registrert en minimal belastning i brystet.

Beskyttelse mot nakkesleng var imidlertid moderat, både framme og bak.

Meget bra beskyttelse av de minste barna. Men for en treåring i framovervendt sete, var beskyttelsen kun regnet som akseptabel, da det oppstod noe belastning i brystet.

Courier får poeng for god informasjon om deaktivisering av kollisjonsputen på passasjersiden.

Fotgjengerbeskyttelsen var god i alle områder i fronten, unntatt et lite område på kanten av panseret framme. Midten av panseret og skjermkantene gir liten skaderisiko. Kun bakerst ved vindusstolpene er bilen hard og stiv, med skaderisiko.

Pluss for bilbeltepåminnelse, både for personer foran og i baksetet på bilen. Hastighetsbegrenser er ikke standard, og derved blir ikke dette utstyret belønnet med poeng. Bilen har heller ikke kjørefeltassistent eller automatisk bremseanordning.