Men det oppstod en moderat belastning på førerens legg.

I sidekollisjon mot barriere viste målingene god beskyttelse av hele kroppen. Men dørlåsen kom ut av stilling og løsnet delvis. I sidekollisjon mot stolpe ble det moderate påkjenningen i brystet til føreren.

Ved nakkeslengtesten fungerte hodestøttene bra for fører og passasjer, men det ble moderate påkjenninger for passasjer (dummies) i baksetet.

God barnesikkerhet

Sikkerheten for de minste barna er meget bra. For treåringer i framovervendt sete sikkerheten noe begrenset, da det oppstod litt stor belastning i brystet på barnet. Sikkerheten totalt sett kan anses som akseptabel. Kollisjonsputen på passasjersiden kan deaktiveres og det gis klar informasjon om det, noe som belønnes. Og de fleste barnestoler passer godt inn i bilen.

Forholdsvis god fotgjengersikkerhet

Fotgjengersikkerheten er forholdsvis bra. Bilen har myk støtfanger og mykt panser, men den har harde soner på hjørnene framme og ved vindusstolpene.

For øvrig har bilen beltepåminnere både framme og bak. Hastighetsbegrenser som styres av føreren er tilgjengelig som ekstrautstyr, men forventes solgt på de fleste biler og blir derfor belønnet med poeng.