Voksen passasjerer
Under frontkollisjonstesten forble kupeen stabil. Målingene fra testdukkene indikerte god beskyttelse av knær og lårben til fører og passasjer. Peugeot viste at en tilsvarende grad av beskyttelse vil være tilstede for passasjerer av varierende kroppsbygning og dersom de satt i andre sittestillinger. Under sidekollisjonstesten med barriere viste målingene tilfredstrillene god beskyttelse av brystet og god beskyttelse av resten av kroppen. I den kraftigere sidekollisjonstesten med stolpe, var beskyttelsen av brystet svakt. Setet og hodestøtten gav god beskyttelse mot nakkeslengskader ved en påkjørsel bakfra.  

Barn i bilen
Basert på målingene av testdukkene i testene, scoret i30 maks poeng for sin beskyttelse av både den 18 mnd testdukken og den tre år gamle dukken. Testdukken som representerer et barn på 3 år, som satt i et framovervendt barnesete, hadde ikke nevneverdige (var ikke overdreven) fremover-bevegelser under frontkollisjonen. I sidekollisjonen var både den 18 mnd testdukken og den 3 år gamle testdukken godt beskyttet av barnesetene de var fastspent i, noe som minsker sannsynligheten for alvorlige hodeskader. Kollisjonsputen på passasjersiden kan deaktiveres, slik at barnesete i en bakovervendt posisjon kan brukes. Systemet gav klar informasjon til føreren om status for airbagen. Klare advarsler er gitt i kjøretøyet om farene ved å bruke et bakovervendt barnesete uten å deaktivere kollisjonsputen først. 

Fotgjengere
Støtfangeren gav god beskyttelse for fotgjengere og bilen scoret maksimalt med poeng i dette området. Beskyttelsen gitt ved den fremste delen av panseret gav overveiende god beskyttelse. I de områdene hvor et barn sannsynligvis vil bli truffet i hodet ga bilen god beskyttelse. I de områdene hvor en voksen person vil treffe under en påkjørsel var beskyttelsen blandet.  

Sikkerhetsutstyr
Elektronisk stabilitetskontroll er standard utstyr på i30 og møtte Euro NCAPs test krav. En påminnelse om bilbelte blir gitt for fører-,passasjer- og baksetet. En hastighetsbegrensning enhet er tilgjengelig, men ble ikke vurdert av Euro NCAP da det er tilleggsutstyr.