Voksen passasjerer
Under frontkollisjonstesten forble kupeen stabil. Målingene fra testdukkene indikerte god beskyttelse av knær og lårben til fører og passasjer. Mazda viste at en tilsvarende grad av beskyttelse vil være tilstede for passasjerer av varierende kroppsbygning og dersom de satt i andre sittestillinger. Under sidekollisjonstesten med barriere oppnådde bilen maks poengsum, da målingene viste god beskyttelse av hele kroppen. Selv i den kraftigere sidekollisjonstesten, ble sjåføren godt beskyttet på alle områder og maksimalt med poeng ble scoret. Setet og hodestøtten gav  god beskyttelse mot nakkeslengskader ved en påkjørsel bakfra.

Barn i bilen
Basert på målingene av testdukkene i testene, scoret CX-5 maks maksimalt med poeng for sin beskyttelse av den 3 år gamle dukken, og tapte kun en brøkdel av et poeng for beskyttelse av den 18 måneder gamle dukken.  Testdukken på 3 år, som satt i en framovervendt posisjon, hadde ikke nevneverdige  (var ikke overdreven. ) fremover-bevegelser under frontkollisjonen. I sidekollisjonen var både den 18 mnd testdukken og den 3 år gamle testdukken godt beskyttet av barnesetene de var fastspent i, noe som minsker sannsynligheten for alvorlige hodeskader. Kollisjonsputen på passasjersiden kan deaktiveres ved hjelp av en bryter, slik at et bakovervendt barnesete kan brukes i passasjersetet. Klar informasjon er gitt om status for airbag og systemet ble belønnet. Klare advarsler er gitt i kjøretøyet om farene ved å bruke et bakovervendt barnesete uten å deaktivere kollisjonsputen først. 

Fotgjengere 
Støtfangeren gir god beskyttelse for fotgjengere og bilen scoret maksimalt med poeng i dette området. Beskyttelsen gitt ved den fremste delen av panseret gav  var på sitt beste marginalt. I de områdene hvor et barn eller en voksen sannsynligvis vil bli truffet i hodet, ga panseret god beskyttelse. 

Sikkerhetsutstyr
Elektronisk stabilitetskontroll er standard utstyr på CX-5 og møtte Euro NCAPs test krav. En påminnelse om bilbelte blir gitt for fører-,passasjer- og baksetet og er standardutstyr. En hastighetsbegrensning tilbys ikke på CX-5.