Voksenbeskyttelse
Kupeen for passasjerer holdt seg stabil under frontkollisjonstesten. Airbagen beskytter imidlertid ikke godt nok for førerens hode ved kollisjon. Testen viste også at førerens lår er sårbare ved kollisjoner. I tillegg knakk spaken som brukes for å justere rattet under frontkollisjonstesten. I sidekollisjonstesten ble det avdekket for liten beskyttelse mot førerens brystregion. Under stolpetesten var beskyttelsen mot førerens og passasjerens bryst og buk tilstrekkelig. Hodestøtten og sikkerhetsbeltene viste at det var kun middels beskyttelse ved påkjøring bakfra.  

Barn i bilen
Testene ble utført med dukker som representerte barn i alderen 18 mnd og 3 år.Under frontkollisjonstesten var bevegelsene på den treårige testdukken, som satt i et framovervendt barnesete, ikke overdreven. Under sidekollisjonstesten satt begge dukkene godt beskyttet i sine respektive barneseter.

Fotgjengere
Støtfangeren ga god beskyttelse til fotgjengernes bein på alle testede områder og scoret maksimum antall poeng. Fronten på panseret gir imidlertid dårlig beskyttelse og scoret null poeng. På de fleste områder påviste testen at panseret til MG6 hadde for dårlig beskyttelse dersom bilen treffer en fotgjenger. 

Sikkerhetsutstyr
MG6 har elektronisk stabilitetskontroll som standard utstyr og  vil tilfredsstille Euro NCAPs monteringskrav. En bilbelte-alarm som dekker begge forsetene er også standard utstyr i MG6. Bilbelte-alarm er standard utstyr for sjåfør og passasjer. Et hastighetsbegrensende system er ikke tilgjengelig for MG6.