Voksen passasjerer
Under frontkollisjonstesten forble kupeen stabil. Målingene fra testdukkene indikerte god beskyttelse av knær og lårben til fører og passasjer. Peugeot viste at en tilsvarende grad av beskyttelse vil være tilstede for passasjerer av varierende kroppsbygning og dersom de satt i andre sittestillinger. Under sidekollisjonstesten med barriere viste målingene tilfredstrillene god beskyttelse av brystet og god beskyttelse av resten av kroppen. I den kraftigere sidekollisjonstesten med stolpe, var beskyttelsen av brystet marginal. Setet og hodestøtten gav marginal beskyttelse mot nakkeslengskader ved en påkjørsel bakfra. 

Barn i bilen 
Testdukken som representerer et barn på 3 år, som satt i et framovervendt barnesete, hadde ikke nevneverdige fremover-bevegelser under frontkollisjonen. I sidekollisjonen var begge de 3 år gamle testdukkene godt beskyttet av barnesetene de var fastspent i, noe som minsker sannsynligheten for alvorlige hodeskader. Kollisjonsputen på passasjersiden kan deaktiveres, slik at et bakovervendt barnesete kan brukes i passasjersetet. Imidlertid var merkingen av bryterposisjoner ikke tydelig nok, og systemet ble ikke belønnet. Systemet for å deaktivere kollisjonsputen møtte derimot ikke EURO NCAPs krav når det gjelder tydelig informasjon til sjåføren og systemet ble derfor ikke belønnet under testen. Klare advarsler er gitt i kjøretøyet om farene ved å bruke et bakovervendt barnesete uten å deaktivere kollisjonsputen først. 

Fotgjengere 
Støtfangeren gav god beskyttelse for fotgjengere og bilen scoret maksimalt med poeng i dette området. Beskyttelsen gitt ved den fremste delen av panseret var på sitt beste marginalt i beskyttelse for fotgjengere. I de områdene hvor et barn sannsynligvis vil bli truffet ga bilen god beskyttelse. I de områdene hvor en voksen person vil treffe under en påkjørsel var beskyttelsen av hodet dårlig. 

Sikkerhetsutstyr 
Elektronisk stabilitetskontroll er standard utstyr på 208 og møtte Euro NCAPs test krav. En påminnelse om bilbelte blir gitt for fører og passasjersetet. En hastighetsbegrensende enhet er også standardutstyr.