Bremsepedalen beveget seg en del bakover i kollisjonen, men medførte ingen betydelige skader.

I sidekollisjonstestene var resultatene bra, både mot barriere og i stolpetesten. Beskyttelsen av brystet og magen ble vurdert som tilfredsstillende, og beskyttelsen av hodet og bekkenet var god.

Dårlig nakkeslengsbeskyttelse bak

I nakkeslengtesten var beskyttelsen god i framsetene, men dårlige for baksetepassasjerer.

Barnesikkerheten kan betegnes som meget bra for beskyttelse av små barn. Bra resultater også for barn på tre år, men det oppstod en moderat strekkbelastning i nakken på testdummien.

God informasjon er til føreren om status for kollisjonsputen på førersiden, som gir poeng.

Harde soner for fotgjengere

I fotgjengertesten ga både støtfangeren, til dels fremkanten av panseret og overflaten på panseret god beskyttelse. Men områdene ved har harde soner som medfører skaderisiko. Bilbeltepåminnelse dekker både forseter og baksete.

Fabia har system for hastighetsbegrensning, som blir forventet solgt på de fleste biler, og bilen får derfor poeng for dette.

Den har også et automatisk nødbremsesystem, som fungerer både ved by- og landeveiskjøring, og blir derfor kvalifisert for vurderingen. Varsling ved kjørefeltendring er ikke tilgjengelig på Fabia.