Voksenbeskyttelse
Kupeen for passasjerer holdt seg stabil under testen. I sjåførens fotbrønn røyk det enkelte konstruksjoner. Subaru har informert EuroNCAP at de skal forbedre sveisingen av konstruksjonene som ikke holdt mål, og kan komme til å skade beina til sjåføren ved eventuell kollisjon. Testen viste at det er god beskyttelse for sjåførens og passasjerens knær og lår. Enkelte konstruksjoner på dashbordet kan imidlertid utgjøre en fare for enkelte personer som sitter i ulike posisjoner. I sidekollisjonstesten oppnådde Subaru maks antall poeng, og hadde god beskyttelse mot alle kroppens områder. Stolpetesten viser at beskyttelsen mot skader i brystregionen er for dårlig. Hode-og setebeskyttelsen gir god beskyttelse i en eventuell påkjørsel bakfra.  

Barnebeskyttelse
Subaru får maks antall poeng for beskyttelsen mot dukken som representerte et barn på 18 måneder. Fremover-bevegelsen på dukkene, som begge ble satt i forovervendte barneseter, var moderat. Under sidekollisjonstestene ble begge dukkene beskyttet av barnesetene de var festet til, noe som reduserer sannsynligheten for farlige hodeskader. Airbagen framme på passasjersiden er som standard avslått, slik at et bakovervendt barnesete kan anvendes foran i bilen. Airbagen skrur seg på automatisk når en med passende størrelse setter seg ned i passasjersetet foran. Systemet møtte EuroNCAPs krav og ble belønnet.

Fotgjengere
Støtfangeren oppnådde maks antall poeng for beskyttelsen mot fotgjengerenes bein. Frontkanten på panseret fikk derimot dårlige resultater på alle tester, og oppnådde null poeng. På de fleste områder hvor panseret vil treffe hodet på barn, fikk panseret greie skussmål. Dersom panseret treffer hodet treffer hodet til en voksen, vil beskyttelsen være klart dårligere. 

Sikkerhetsutstyr
Elektronisk stabilitetskontroll er standard utstyr. Bilbeltealarm for sjåfør og alle passasjerer er inkludert. Hastighetsbegrensede system er ikke tilgjengelig.