Det er sjelden EuroNCAP og NAF får så gode resultater av en kollisjonstest. XC90 fra 2015 er en svært viktig bil og en helt annen enn tidligere generasjoners XC90. Bare navnet og størrelsen er igjen av bilen som ble lansert tidlig på 2000-tallet.

Bra også fra siden

Bilen klarer seg også bra i sidekollisjonstesten mot barriere. I den mer alvorlige sidekollisjonstesten mot stolpe, ble resultatene bra, men ved første testforsøk mislyktes sidekollisjonsputen å løse seg helt ut bakover. Volvo har undersøkt årsaken og har endret produksjonen ved hjelp av et ”trimpanel”, som gjør at kollisjonsputen fungerer som forutsatt. Euro NCAPs vurdering av bilen er basert på den oppgraderte bilen. Og Volvo vil kontakte eiere av biler med tre seterader for å gjøre disse endringene. 

Sikker mot nakkesleng og sikker for barn

I nakkeslengtesten ga forsetene med hodestøtter god beskyttelse ved en påkjørsel bakfra. Det gjelder både framme og bak i bilen. 

Barn i bilen klarer seg også bra i XC90. I testen satt testdukkene på et og et halt år og tre år begge bakovervendt, og bilen fikk full poengskåring her.

God informasjon om kollisjonsputens status på passajersiden framme, som kan deaktiviseres, og derved gis poeng for dette. En integrert barnesete er et alternativ for baksetet. 

Uvanlig sikker for fotgjengere

I fotgjengertesten kom XC90 bra ut totalt, men det er målt høy skaderisiko i bekkenområdet til fotgjengere. Panseret viste uvanlig gode resultater, men god beskyttelse av hodet. Også gode resultater i området rundt frontruten, noe som er uvanlig bra. 

XC90 har et velfungerende automatisk nødbremsesystem, som også oppdager fotgjengere og syklister i tillegg til andre kjøretøy. Denne funksjonen er ikke belønnet etter dagens kriterier.

Fullstappet med sikkerhet

Nødbremse-systemet forøvrig opererer både ved lave og høye hastigheter, og skåret derved maksimalt med poeng for slikt utstyr. 

Videre har bilen kjørefeltvarsler og automatisk styrehjelp. Den har hastighetsbegrenser som kan settes av føreren, ut fra opplysninger fra kart og kamera, som overvåker lokale fartsgrenser. 

Se full testrapport av Volvo XC90 her (pdf)