Merke: Britax Römer
Produktnavn: Baby-Safe 2 i-Size
Cirkapris (stol/stol+base): 2 300 kr/ 4 000 kr
Totalkarakter 1-10: 6,4

Monteres enkelt i bilen

Bilstolen Baby-Safe 2 i-Size ender på en delt sjetteplass i testen med samme poengsum som Maxi Cosi Coral, og bare et fattig tiendedels poeng foran stolen fra Cybex på åttendeplass. Baby-Safe 2 i-Size får en total score på 6,4 av totalt 10 mulige poeng. 

Bilstolen fra Britax gjør det bra i testen av sidekollisjon og får gode tilbakemeldinger i brukertesten der panelet sier at den er enkel å montere og feste i bilen. 

Bilstolen klarer ikke grenseverdiene for belastning av brystkassen til barnet i vår test av frontkollisjon der vi stiller strengere krav enn i-Size standarden som stolen er laget etter, og dette trekker ned den samlede poengsummen for stolen.

Vi gjør oppmerksom på at bilstolen er godkjent etter kravene i i-Size standarden som stolen er produsert etter og at den tilfredsstiller kravene til kollisjonssikkerhet i i-Size standarden. 

Sjekk ut hele bilstoltesten! Vi har kollisjon- og brukertestet ni barnestoler for baby.

Babystol-Britax_Romer_Baby_Safe.jpg

BABYSTOL: Britax Römer Baby-Safe 2 i-Size

Strengere enn kravene i standarden

Testen NAF har gjort i samarbeid med Testfakta i Sverige stiller strengere krav til kollisjonssikkerhet ved frontkollisjon enn i-Size standarden. I vår test er det benyttet en annen såkalt kollisjonspuls enn det som er kravet i i-size standarden som stolen er laget etter. I testen ble det benyttet en simulert kraft/belastning ved kollisjon på 25-32G. Dette ligger over kravene i standarden som er 20-28G. Dette er et bevisst valg fra NAF og Testfaktas side fordi testen etter vårt syn gir et mer realistisk bilde av belastningen ved en kollisjon enn standarden. 

Kollisjonssikkerhet ved bilstoler er i stadig utvikling og nyere stoler blir stadig bedre og tryggere. Vi mener likevel at det fortsatt er behov for å skjerpe kravene til kollisjonssikkerhet. Dette er grunnen til at vår test stiller strengere krav til kollisjonssikkerhet enn dagens standard. Til orientering er det brukt samme hastighet på 50 km/t som i standarden. Dette sier produsentene om bilstoltesten.

Slik testet vi bilstolene

Bilstolene er kollisjonstestet i laboratorium og er testet for både frontkollisjon og sidekollisjon. Stolene er testet etter strengere kriterier enn det de er godkjent for. De er i tillegg brukertestet av et brukerpanel.

Testresultat Britax Römer Baby-Safe 2 i-Size:

Kommentar: Svakere kollisjonssikkerhet i vår strengere test av frontokollisjon. Svært enkel å montere og feste.

Delkarakter fra 1 til 10, der 10 er best (vekt av totalkarakter i parentes)

Frontkollisjon (40%) 5,5
Sidekollisjon (40%) 6,6
Montering og plassering av basen/stolen (20%) 7,7

Utvalgte måleverdier fra testen:

Frontkollisjon belastning brystkasse (g-kraft)* /grenseverdi 55 58,83
Frontkollisjon belastning hode (g-kraft)* /grenseverdi 75 57,36
Sidekollisjon belastning hode (g-kraft)* /grenseverdi 75 73,13
Hvor lett var basen å montere (karakter 2-10) 4
Hvor lett var stolen å feste i basen (karakter 2-10) 8
Hvor lett var stolen å feste med belte (karakter 2-10) 9

*Belastningen ved kollisjon angis som en middelverdi av g-kreftene i løpet av de 3 millisekundene som kreftene er på det høyeste.

Produktfakta:

Type i-Size
Tilpasset lengde/alt. vekt  40-75 cm
Baseenhet (ISOFIX-base) Baby-Safe 2 i-Size Flex Base