Disse systemene skal hjelpe bilførere å unngå kollisjon eller begrense skadeomfanget ved en kollisjon. Ved å gjøre dette til en del av krasjtestene i EuroNCAP, vil dette hjelpe forbrukerne til å skille mellom gode og dårlige systemer. I tillegg vil kravet få bilprodusentene til å utvikle bedre systemer for å oppnå fem stjerner i krasjtestene.

Det er to typer systemer som testes: Systemer som hjelper føreren i lave hastigheter (10 - 50 km/t) og de som hjelper i høyere hastigheter (30 - 80 km/t). I lave hastigheter i bytrafikk har bilføreren så kort tid til å reagere at det bare er automatiske nødbremsesystemer som evalueres.

Som dere vil lese nedenfor så er det stor variasjon i hvilke systemer de ulike bilene er utstyrt med.

Mercedes Benz E-klasse

Mercedesens system PRE-SAFE Brake får gode resultater både for lave hastigheter og høyere hastigheter. I testen på lave hastigheter får bilen toppskår med tre poeng. I høyere hastigheter får også Mercedes E-klasse god karakter.

Testresultater bremsehjelp Mercedes Benz E-klasse(Klikk på bildet for laste ned en pdf av testdokumentet)

PRE-SAFE Brake bruker en kombinasjon av radar og kamera til å hjelpe sjåføren til å unngå en kollisjon eller begrense omfanget av en kollisjon. I fart mellom 0 og 200 kilometer i timen, vil systemet varsle føreren om en kritisk situasjon. Hvis føreren reagerer på varselet, vil systemet forsterke bremsingen ved å maksimere eller optimalisere bremsekraften som trengs for å unngå en ulykke. Hvis bilføreren ikke gjør noe, vil PRE-SAFE Brake automatisk prøve å stoppe bilen før det skjer en sammenstøt.

Systemet kan skrus av, men det skrur seg automatisk på igjen når bilen startes neste gang.

Volvo V40

V40 til Volvo har systemet City Safety og Collision Warning with Full Auto-Brake. I lave hastigheter for systemet karakteren karakteren god og poengsummen 2,9 av 3. I høyere hastigheter er også karakteren god med poengsummen 2,6 av 3.

Testresultater bremsehjelp Volvo V40
(Klikk på bildet for laste ned en pdf av testdokumentet)

Systemet til Volvo V40 bruker både kamera, radar- og lasersensorer. I hastigheter mellom 0 og 200 kilometer i timen, vil systemet varsle sjåføren når det oppstår en en kritisk situasjon. Hvis føreren reagerer, vil systemet forsterke bremsingen ved å maksimalisere eller optimalisere den bremsekraften som trengs for å stoppe bilen før det skjer et sammenstøt. Hvis sjåføren ikke reagerer, vil systemet bremse automatisk.

Volvos system kan skrus av, men starter automatisk neste gang bilen er i bruk.

Mitsubishi Outlander

Systemet til denne japanske bilen kalles Forward Collision Mitigation, og det får karakteren god for lave hastigheter og adekvat for høyere hastigheter.

Testresultater bremsehjelp Mitsubishi Outlander
(Klikk på bildet for laste ned en pdf av testdokumentet)

Mitsubishis system bruker en kombinasjon av laser- og radarsensorer. I hastigheter mellom 0 og 180 kilometer i timen, vil systemet varsle sjåføren om når det oppstår en kritisk situasjon. Hvis bilføreren reagerer, vil Forward Collision Mitigation hjelpe ved å maksimere eller optimalisere bremsekraften som behøves for å unngå en ulykke.

Systemet kan bli skrudd av, men vil automatisk være skrudd på igjen ved neste biltur.

Volkswagen Golf

Golf får karakteren god i høyere hastigheter. Lavere hastigheter ble ikke testet for Golfen.

Testresultater bremsehjelp VW Golf
(Klikk på bildet for laste ned en pdf av testdokumentet)

Systemet til Volkswagen Golf heter Front Assist og bruker radarsensor for å hjelpe sjåføren til å unngå en ulykke eller begrense skadeomfanget av en ulykke. I hastigheter mellom 0 og 200 kilometer i timen, vil systemet varsle føreren dersom det oppstår en kritisk situasjon. Hvis sjåføren reagerer på varselet, vil Front Assist hjelpe føreren med bremsingen ved å maksimere eller optimalisere bremsekraften som trengs for å unngå en ulykke.

Front Assist kan skrus av, men er aktiv igjen neste gang bilen brukes.

Volvo XC 60

Volvos system heter City Safety og det er en automatisk nødbrems i hastigheter opp til 50 kilometer i timen. Derfor er ikke Volvoen testet i høyere hastigheter av EuroNCAP. Systemet får karakteren adekvat i lavere hastighter.

Testresultater bremsehjelp Volvo XC60
(Klikk på bildet for laste ned en pdf av testdokumentet)

City Safety bruker en lasersensor til å oppdage farer og hjelpe føreren til å unngå eller begrense en ulykke. I hastigheter mellom 0 og 50 kilometer i timen, vil systemet bremse automatisk for å stoppe før det skjer en ulykke, eller det vil bremse for å redusere hastigheten mest mulig før et sammenstøt. Det er ingen varsling fordi det er for liten tid i slike situasjoner til at føreren kan reagere raskt nok.

Systemet til Volvo kan skrus av, men det er automatisk på igjen ved neste biltur.

Fiat 500L

Fiats system City Brake Control er testet i lave hastigheter. I høyere hastigheter er det ikke testet fordi systemet er automatisk og  fungerer opp til 30 kilometer i timen. Fiats nødbremsesystem får karakteren adekvat.

Testresultater bremsehjelp Fiat 500L
(Klikk på bildet for laste ned en pdf av testdokumentet)

City Brake Control bruker lasersensor for å oppdage farer. I hastigheter mellom 0 og 30 kilometer i timen vil systemet bremse automatisk for å unngå en ulykke eller redusere hastigheten mest mulig for å begrense skadeomfanget. Det gis ingen varsel fordi tiden er for knapp til at sjåføren selv greier å reagere.

Systemet kan bli skrudd av, men er operativt igjen automatisk neste gang bilen startes.

Ford Focus

Ford Focus er utstyrt med systemet Active City Stop og det er testet kun i lave hastigheter. Karakteren i testen er adekvat.

Testresultater bremsehjelp Ford Focus
(Klikk på bildet for laste ned en pdf av testdokumentet)

Active City Stop bruker lasersensor for å oppdage farlige situasjoner. I hastigheter mellom 0 og 30 kilometer i timen, vil systemet bremse ned automatisk for å stoppe før det skjer en ulykke. Dersom en ulykke ikke er til å unngå, vil farten bli redusert så mye som mulig før en krasj. Det gis ingen varsel i og med at det er for liten tid for bilføreren å reagere.

Systemet til Ford kan skrus av, men det starter automatisk neste gang bilen brukes.

Honda Civic

Hondas automatiske bremsesystem heter Collision Mitigation Brake System og det er kun testet i høyere hastigheter. Resultatet er dårlig med 0,4 av 3 poeng.

Testresultater bremsehjelp Honda Civic
(Klikk på bildet for laste ned en pdf av testdokumentet)

Systemet til Honda bruker en radarsensor for å oppdage fare. I hastigheter mellom 15 og 200 kilometer i timen, vil systemet varsle bilføreren om at det er fare. Hvis føreren reagerer, vil nødbremsesystemet maksimere eller optimalisere bremsekraften for å unngå en ulykke. Det er ingen automatisk nødbremsing.

Collision Mitigation Brake System kan skrus av, men det er på igjen ved neste biltur.