• Biltema 450: 3,3 poeng

Biltema klarer seg bra i selve kollisjonstesten ved oppgitt makslast på 50 kg. Lasten holdt seg på plass, men skituppene kom noe ut. Men den kommer dårligst ut i vanntesten. Boksen lekket i fremkant og var den av boksene som lekket mest.

Tungvint montering og demontering.

Åpning fra høyre side.

  • Pris: 2300 kroner
  • Importør: Biltema Norge AS

Merke

Biltema 450 

Maks. last (kg)

50

Boksens vekt (kg)

16

Kollisjonstest 40 km/t (50 kg last)

Lasten ble igjen i boksen, men skispissene stakk ut

Kollisjonstest 40 km/t (Maks. last)

Samme som over siden 50 kg er maks. last 

Håndterbarhet

Vanskelig å montere og demontere.

Vanntetthet

Lekker i fremkant. Lekker mest av boksene i testen.

Deltestene på en skala fra 1-5 der 5 er best (i parantes betydning i totalkarakteren)

Kollisjonssikkerhet (50 %)

3,5

Handterbarhet (30 %)

3,1

Vanntetthet (20 %)

3

Totalresultat

3,3

Dette er takboksene vi har testet:

Les mer om testmetoden!