• Packline NX 195: 3,1 poeng

Ved 50 kg last åpnet boksen seg, men lasten ble holdt på plass. Dette hever totalresultatet i testen. I vanntesten kommer boksen bra ut, bare med en mindre lekkasje i monteringshullene.

Litt vanskelig åpning og lukking.

Åpning i bakkant.

  • Pris: 7500 kroner
  • Produsent: HTS Packline AS

Merke

Packline NX 195

Maks. last (kg)

75

Boksens vekt (kg)

19

Kollisjonstest 40 km/t (50 kg last)

Boksen åpnet seg helt, men lasten ble holdt på plass.

Kollisjonstest 40 km/t (Maks. last)

Boksen åpnet seg helt, og deler av lasten fløy ut.

Håndterbarhet

Noe vanskelig å åpne og lukke.

Vanntetthet

Mindre lekkasje ved monteringshullene

Deltestene på en skala fra 1-5 der 5 er best (i parantes betydning i totalkarakteren)

Kollisjonssikkerhet (50 %)

2,1

Handterbarhet (30 %)

3,9

Vanntetthet (20 %)

4,5

Totalresultat

3,1

Dette er takboksene vi har testet:

Les mer om testmetoden!