De veileder deg fram til riktig destinasjon, minner deg på fotobokser og holder deg oppdatert på trafikkinformasjon. Navigasjonsenhetene er mer avansert enn noen gang, men møter samtidig sterk konkurranse fra mobilverdenen.

Rimelige navigasjonsapp-er, tilgjengelige både i Apple Store/ iOs, Andriod Market og for Windows, spiser seg stadig innpå. På enkelte områder er flere av dem faktisk bedre enn enhetene, selv om egenskapene spriker noe mer.

Kommer an på bruken

Likevel finnes det ikke noen fasit på hvilken type navigasjon du skal velge. Det avhenger av både bruksområde og reisemønster.

Regelmessige brukere, som først og fremst bruker bilnavigasjon ved jevne mellomrom og spesielt på feriereiser i inn- og utland, er fortsatt best tjent med å velge en enhet.

For arbeidsreisende som hyppig bruker flere typer fremkomstmidler (bil, fly, tog og leiebil) i tillegg til gange, vil en app i mange tilfeller være det beste alternativet. Har du allerede en smarttelefon, vil en app være vesentlig mer lønnsomt å investere i kontra en navigasjonsenhet. 

Ikke gå i billigfella

Men det å fokusere kun på pris kan fort bli en kostbar affære. Vi anbefaler på generelt grunnlag å sjekke kostnader knyttet til datatrafikk før man tar i bruk et app-basert navigasjonssystem.

Navigasjon med integrert trafikkinformasjon i utlandet innebærer i nesten alle tilfeller bruk av såkalt dataroaming - som igjen kan medføre store kostnader for innehaver av abonnementet.

Gratisprogrammer som eksempelvis Google Maps bruker også datatrafikk ved ruting, siden navigering og trafikkinformasjon er tilgjengelig over nettet. Med mindre du da har en fastpris på bruk av datatrafikk i abonnementet, bør du passe nøye på. Det gjelder spesielt ved bruk i utlandet.

Formålet med vår test er å se hvordan en rekke app-er til smarttelefoner klarer seg mot langt mer kostbare navigasjonsenheter. Fusjoner i navigasjonsbransjen har redusert antallet store produsenter, og flere retter stadig større fokus mot å kunne tilby gode løsninger til smarttelefoner.

Positive hovedpunkter fra testen:

 • God trafikkinformasjon fra TomTom
 • Flott grafikk og stemmeveiledning i Navigon (app)
 • De fleste har velfungerende «lane assistant»-funksjon som forteller deg hvilket felt du skal ligge i
 •  Nokia, Google Maps og Skobbler tilbyr gratis verdenskart (navigering og trafikkinformasjon generer datatrafikk)
 • Rimelige kartoppdateringer fra Garmin, TomTom og Navigon
 • Effektive alternative ruteforslag på Navigon
 • De app-baserte systemene tilpasser seg både stående og liggende formattyper

Negative hovedpunkter fra testen:

 • Falk-programmet vil ikke alltid starte på ulike smarttelefoner og virker ustabilt
 • For fullt å utnytte basisversjonen må flere tilleggsfunksjoner kjøpes til Falks app-system
 • App-navigasjonen fra Sygic ville rute oss gjennom en gågate og gjenkjente ikke en nyåpnet avkjøringsrampe på motorveien
 • Det kan oppleves som vanskelig å laste ned programvareløsninger og kjøre oppstart på smarttelefoner (Nokia og Sygic)
 • Vanligvis kommer smarttelefoner uten monteringsutstyr for bruk i bil og uten 12V ladekabel
 • Navigering inn på stengte veistrekninger
 • Talefunksjon ofte for lav på smarttelefoner
 • Smarttelefoner blir svært varme
 • Vibrasjoner i bilholdere
 • Strømkabel må trekkes over dashbord ved montering på førersiden
 • Litt tungvinte menyer på Nokia og Google Maps
 • Enkelte systemer/tjenester medfører høye dataroaming-kostnader

Testresultater: