Det finnes flere løsninger på markedet. Fra helt enkle plug´n play-adaptere som koster noen få hundrelapper og installeres på noen få minutter, opp til helintegrerte løsninger til tusenvis av kroner. I denne testen har vi kikket på noen helt enkle, lite permanente løsninger, samt noen forskjellige typer delvis skjulte installasjoner som koster noe mer.

DAB skal ha dekning der folk bor

Det er viktig å merke seg at det er andre ting enn selve adapteren som påvirker opplevelsen man får med DAB. Først og fremst er det selvfølgelig dekningen. Bransjen opererer med befolkningsdekning – ikke arealdekning. Det vil si at dekningen per nå er meget god der folk bor, men ikke nødvendigvis like god i områder der befolkningstettheten er mindre. Digitale signaler skurrer heller ikke som de analoge FM-signalene. Det vil si at du har klokkeklar lyd der du har dekning, mens det blir stille som i graven der den faller ut. Derfor vil du lettere legge merke til dårlig dekning med DAB enn med FM.

Kritisk antennemontering

Den andre vesentlige faktoren er antenna, for monteringen av denne kan ha stor innvirkning på hvor godt eller dårlig dekningen oppleves. Siden en antenne tilhørende en adapterløsning må ettermonteres er det derfor særdeles viktig at den monteres korrekt både med tanke på plassering og jording. Det finnes forskjellige antenner; sugekopp, glassantenne og den gode gamle ”pisken” som monteres utenpå karosseriet.