Hjelmene fra Shoei, HJC, LS2 og VCAN fra Biltema kom best ut!

Det er svært stor forskjell på hjelmer - i vår test av MC-hjelmer har vi klare vinnere, men viktigst er de hjelmene du bør unngå å kjøpe. I fjor døde 22 MC-førere – det var 20 drept i 2015, og har dermed vært en 10 prosent økning.

Testet utover vanlige tester

MC-hjelmer skal være testet og godkjent for salg i Norge, Sverige og i andre europeiske land. Men testen som det svenske forskningsinstituttet RISE har utført, viser at tre av åtte hjelmer ikke klarer sikkerhetskravene. Selv uten test av rotasjonsbelastning. Rotasjonstesten er ikke obligatorisk for typegodkjenning, men det er et økt press på å teste det fra NAF og Testfakta.

Hjelmen brøt sammen

De dårligste resultatene får Caberg Duke II, som har svært dårlig beskyttelse mot baksiden av hodet. Ved et typisk slag mot en kantstein eller fortauskant, fikk prøvehodet ta imot G-krefter som ligger 73 prosent over godkjenningskravene. Materialet i hjelmen brøt sammen, og det ble gjennomslag - altså at det ytterste skallet var for svakt, og hjelmen ble ødelagt.

Jula Flip-up og Schubert C3 Basic klarte seg heller ikke i testen.

Best støtdemping har testens dyreste hjelm fra Shoei, men også Nolan og lavprishjelmen fra Biltema har god støtdemping. Se omtale av hver enkelt hjelm.

Hjelmene festes i testriggen og utsettes for flere belastninger som måles nøyaktig.

Avgjørende med rotasjonsbeskyttelse

NAF og Testfakta har også vurdert sikkerheten angående rotasjon, altså når smellen eller kreftene kommer på skrå mot hjelmen. EU-kravene (ECE) til hjelmer sier ikke alt om hjelmenes beskyttelse av hodet, og blir kun testet mot rette slag. Dette er på linje med vår tidligere test av sykkelhjelmer.

Kravene til hjelmer burde vært strengere 

– Når det gjelder alvorlige hodeskader generelt så skyldes minst 65 prosent av skadene rotasjonsbelastning. Derfor burde dette komme inn i standarden eller godkjenningskravene for MC-hjelmer. Og resultatene viser at det er stort forbedringspotensial her, sier Svein Kleiven, professor i neuronik ved KTH i Sverige.

Ingen av de testede hjelmene har ekstra beskyttelse mot hoderotasjon i utgangspunktet. Resultatene viser også varierende og til dels svake resultater. Ser man på tidligere hjelmtester, kan det se ut som risikoen for hjerneskader kan reduseres med nærmere 25 prosent ved å innføre rotasjonsbeskyttelse. Flere produsenter er opptatt av denne problematikken og arbeider med løsninger, så her kan det bli forbedringer. 

Åpningsbare hjelmer har de dårligste resultatene

– Mulige forklaringer er at det støtdempende materialet er for tynt, eller at det har en dårlig massetetthet, sier testleder Klas-Gustaf Andersson, på RISE-laboratoriet.

Heller ikke hjelmene fra Jula og Schubert klarer kravene. Julas hjelm får underkjent både på ”hakedelen” (nedre del i fremkant), og slag fra baksiden. Schuberth hadde også problem med baksiden, med en belastning rett over tillatt grenseverdi.

– Det kan kjennes tøft å underkjenne hjelmer som ligger rett over grensen, og det kan finnes variasjoner. Men de hjelmene som vi testet klarte ikke kravene. De tre underkjente er åpningsbare, mens de øvrige er integralhjelmer med fast hakebeskyttelse. Alle typer hjelmer må likevel tåle standard-kravene, sier Andersson.

Norge bruker EU-krav for MC-hjelmer

Den svenske Transportstyrelsen har ikke kontrollansvar. Men de vil se nærmere på dette. I Norge forholder man seg til typegodkjenningskravene fra EU.

Petra Holmlund, informasjonsansvarlig ansvarlig på Sveriges Motorsyklister, blir opprørt over både testresultatene og myndighetenes svar.

– Det er skremmende at det fins hjelmer på markedet som ikke klarer godkjenningskravene, sier hun.

NAF MC skuffet over testresultatene

NAF MC syns også resultatene er skuffende, men setter stor pris på at slike tester gjøres.

De er opptatt av sikkerhet på MC, og har også deltatt i testen med brukererfaringer med disse hjelmene.

– Testresultatene fra denne testen, med belastingsprøver og annet er rett og slett svært skuffende. Vi hadde i det minste regnet med at alle klarte minstekravene, sier Halvor Ulvang i NAF MC, som har vært delansvarlig for praktisk bruk av hjelmene. Han sier videre at motorsyklister bør velge sin hjelm med omhu, og at testen vil være til god hjelp ved vurderingen. I tillegg bør man prøve hjelmen før man kjøper, for å sikre at man skaffer seg en hjelm med god passform.

NAF MC har vurdert hvor enkle eller vanskelige hjelmene er i praktisk bruk. Viktige ting her er montering, demontering, ventilasjon og lignende. Mer om dette i omtalene av hver hjelm.