Eirik Helseth, professor ved Nevrokirurgisk avdeling på Ullevål Sykehus, synes det er skremmende at 3 av 8 hjelmer i en fersk MC-hjelm-test fra NAF og Testfakta blir underkjent.

- Finner jeg en hjelm i butikken, regner jeg med at den er typegodkjent og sikker, sier Helseth.

MC-hjelmer som selges i norske butikker skal være testet og godkjent for salg i Norge, Sverige og i andre europeiske land. Men testen som nylig ble publisert viser at tre av hjelmene fra butikkhyllene i Norge ikke oppfyller sikkerhetskravene.

Hjelmene som ikke oppfyller de europeiske godkjenningskravene er Caberg Duke ll, VCAN V210 og Schubert. Jula, forhandler av VCAN V210, tar testen alvorlig og har stoppet salget av hjelmen.

- Ofte tror man at dyrere er bedre, men det rimelige alternativet må også være innenfor standarden. Jeg synes det er en gledelig overraskelse at denne testen viser at det ikke nødvendigvis er sammenheng mellom pris og kvalitet. Det tror jeg betyr mye for folk flest, legger Helseth til.

Tre av åtte MC-hjelmer oppfyller ikke de europeiske godkjenningskravene, viser en fersk test av MC-hjelmer utført av NAF og Testfakta i Sverige.

Bruker hjelm

Oslo Universitetsykehus, Ullevål er landets største traumesykehus. De tar i mot pasienter fra Øst- og Sørlandet, og Traumeregisteret ved sykehuset har logget skader og skadeomfang siden 2000. De melder om en økning i antall motorsykkelskader som kommer inn til dem fra 2014 til 2015. 

I 2014 ble 76 personer fraktet til Ullevål etter en MC-ulykke, mens tallet i 2015 økte til 102. Av dem ble 15 registrert med middels eller alvorlig hodeskade i 2014, mens tallet steg til 30 i 2015. 

Helseth har jobbet ved Ullevål sykehus siden 2004. Hans erfaring er at det norske motorsykkelmiljøet er flinke til å bruke hjelm og polstrede klær.

- Vår erfaring er at MC-folk er flinke til å bruke hjelm, og jeg håper de fortsetter med det. Jeg er overbevist om at hjelm redder mange liv, og at den sørger for at mange unngår kvestelser.

Hjelmen har som hovedoppgave å beskytte hodet og hjernen ved et sammenstøt. Som regel er man mest opptatt av å beskytte hjernen, men det er også viktig at hjelmen beskytter mot skader i ansiktet som kan bli kosmetisk sjenerende, forklarer Helseth.

FARLIG ROTASJON: De fleste hjerneskader i motorsykkelulykker oppstår når hodet får en rotasjonsbevegelse i sammenstøtet. Rotasjonsskader oppstår ved en kraftig dreining av hodet. Skallen dreier fortere enn hjernen og lagene beveger seg i forskjellig hastighet, dette gjør at nervetrådene rives over, forteller Helseth.

Rotasjonsskader

- Det hjelmen skal gjøre er både å fordele støtet jevnt utover og samtidig absorbere en del av kraften.  Men selv om folk bruker hjelm ser vi stygge hodeskader, sier Helseth.

Akuttmottaket behandler ofte pasienter med forskjellige typer blødninger i hodet, men blant MC-ulykker er det en økende grad av rotasjonsskader på hjernen.

- Rotasjonsskader er en typisk skade ved ulykker som involverer MC, sykkel og biler fordi det er så store krefter i sving, fortsetter kirurgen.

Det er en type skade som var ukjent bare for 10 år siden, men som akuttmottaket i dag er mer bevisst på. Blant annet brukes MR-scan i mer utbredt grad tidlig i diagnostiseringen for å avdekke rotasjonsskader i hjernen i motsetning til kun CT-scan.

Rotasjonsskader oppstår når man får en kraftig dreining av hodet i kollisjonen. Enkelt forklart dreier skallen fortere enn hjernen, slik at alle «lagene» i skallen dreier i forskjellig hastighet, noe som gjør at nervene rives over. Når nervene kuttes, påvirkes kognisjonen – alt som har med konsentrasjon, oppmerksomhet, oppfatning og tenkning.

- En rotasjonsskade er vanskelig å forstå for de fleste.  En blødning er noe folk har noe forhold til, men dette er en «usynlig» skade. Skadeomfanget varierer veldig, men konsekvensen er ofte lengre rehabiliteringsperiode. I verste fall får pasienten vedvarende alvorlig skade, sier Helseth.

Til tross for at minst 65 prosent av hodeskader relatert til MC-ulykker skyldes rotasjonsbelastning, er det første gang rotasjonsskader er inkludert i en sikkerhetstest av MC-hjelmer. Det er nettopp på dette testkriteriet at flere av hjelmene kommer til kort.

Produsentene må ta ansvar

Selv ønsker kirurgen mer fokus på rotasjonsbeskyttelse fra produsentenes side. Han tror tester som den NAF gjør er med på sette søkelyset på behovet for bedre sikring.

- Jeg synes det er fantastisk at man er opptatt av kvaliteten på hjelmene og at NAF gjør tester for å dobbeltsjekke at forbrukerne får det de tror de kjøper. Jo flere skader som kan forhindres, jo mer lidelse spart for personer involvert og store kostnader spart for samfunnet.

- Når folk har kommet til oss på Ullevål er det jo ofte for sent. Det beste er om de ikke skader seg, om alle bruker hjelm og kjører mer forsiktig, avslutter Eirik Helseth.