Selv om selen er intakt etter kollisjonstesten, så vil hunden derfor kunne nå fører og pasassjerer. 

Produsent/produktnavn Kurgo Strenght Tru-Fit
Antall stjerner 2
Totalvurdering 30%
Sikkerhet for hund og passasjerer i kjøretøyet 30%
Egnethet for hunden 63%
Håndtering (brukervennlighet) 61%
Renhold og vedlikehold 40%