Boksen bruker mer strøm enn de andre, hele fem ampere, men det er også en illustrasjon av effekten. Akseptabelt støynivå. 

Boksen kan også brukes med 230 volts tilkopling ved hjelp av medfølgende ledning. Boksen er også litt større enn de andre, oppgitt til 26 liter. Ved siste prissjekk var prisen satt ned til 598 kroner.