Filskiftvarsling del av ”Driving assistant”-pakke (8300 kr)

Dom:

BMWs filskiftvarsling fungerer tilfredsstillende og komfortabelt. Den gjenkjenner veimarkering/striper godt og har hastighetsavhengig vibrasjon i rattet. Systemet har et veldig diskret infodisplay og kunne med fordel hatt et type visuelt varsel i tillegg til rattvibrasjonen.