Pærene som er testet er av type H7, som er ganske vanlig på nyere biler i dag, selv om både xenon og LED blir mer og mer vanlig på nye biler i dag. Og bare så det er sagt: Det er ingen grunn til å spare på lyspærekvaliteten!

Philips best, Raze dårligst

Spesielt i vinterhalvåret kan man nesten ikke få godt nok lys. Men du kan oppnå mye ved å bruke halogenpærer av god kvalitet. I testen oppnår Philips Xtreme Visjon +100 best resultat, med en lyslengde på 103 meter. Tett etter kommer Philips Vision Plus +60 og Osram Night Breaker +90.

Den dårligste og billigste pæren kommer fra Raze og lyser bare 65 meter. Mekonomens «Billampa» er også blant de dårligste, sammen med Biolight Super White Xenon.

Med en forskjell i lyslengde på 38 meter, fra den beste til den dårligste, vil man eksempelvis se en hindring nesten 2,5 sekund senere i en hastighet på 60 km/t! Det kan være avgjørende for å unngå en påkjørsel.

Likt utseende, forskjellige egenskaper

Lyspærene likner på hverandre, selv om forskjellene i lysstyrke er opp mot hundre prosent. Som «natt og dag» er vel å overdrive, men forskjellene i praksis er betydelige. Pærene kan også være upresist produsert, hvor lyset kan havne feil foran bilen. Eksempelvis kan lyspæren gi for lite lys langt fram, som i den «asymmetriske» sonen langt fram på høyre side av veibanen. Dårlig produserte lyspærer kan også gi såkalt «strølys», som kan blende møtende trafikanter.

Tre testkategorier

Pærene i testen kan generelt oppdeles i tre kategorier. De billigste er typisk produsert i Østen, og selges under forskjellige navn, og til lave priser. Biolight Super White Xenon er et eksempel på et forvirrende navn. Man kan faktisk bli villedet til å tro at denne har «Xenon-effekt», for ekstra god lysstyrke. Dernest kommer en gruppe av standardpærer som er forholdsvis rimelige, uten å skille seg ut. Den tredje gruppen er spesielt utviklet for å gi ekstra lyseffekt i forhold til standardpærer. Dette er de beste lyspærene i testen.

NAF og FDM vil på bakgrunn av testen anbefale de beste i testen til tross for at disse har en høyere pris enn snittet. Både på grunn av gevinsten i form av bedre sikt, men også med tanke på den ekstra sikkerheten ved mørkekjøring.

Lysstyrken koster levetid

En vanlig halogenlyspære er konstruert for å holde ca. 550 timer. Det fins også longlifepærer som kan holde opptil fire ganger så lang tid, men de har som regel dårligere lysstyrke. Og motsatt finnes det kraftige lyspærer, som kan gi opptil dobbel lysstyrke som en standard pære, men da blir levetiden redusert. Det gjelder også de beste i testen her, hvor Philips og Osram opererer med henholdsvis 450 og 250 timer. Med andre ord betyr høy lysstyrke kortere levetid.

Ladespenningen reduserer levetiden

Levetiden er også avhengig av bilens ladespenning og spenningen fram til lyspærene. Pærene er konstruert for en spenning på 13,2 volt. Men mange biler har en spenning på opptil 15,5 volt, og rundt 14 volt på lyspærene. Dette er med på å redusere levetiden, men det gir litt ekstra lyseffekt.

Prisen på lyspærene i testen varierte fra ca. 40 til 145 kroner per stykk. Altså ikke den store posten i det totale bilbudsjettet.

Utvalget av lyspærer er gjort av FDM i Danmark, og enkelte av pærene er ikke i salg i Norge. Det gjelder General Electric, Branford, Berner, Biolight Super White Xenon og Raze. Disse selges i Danmark og er med for sammenlikningens skyld.

Flere ting påvirker sikten

I tillegg til gode lyspærer er det viktig å passe på at lykteglassene er rene. Mange biler har lyktespylere som hjelper en del, men manuell vask i tillegg kan gjøre underverker. Hovedlyktene må også være riktig justert. Et par graders feiljustering kan begrense sikten framover vesentlig!

En annen fare i mørket er GPS-navigasjon, med en skjerm som lyser mot deg og blender. Lysstyrken på skjermen bør justeres ned, ofte mer enn den gjør automatisk. Det hører også med at økende alder og tretthet gir redusert syn, spesielt natt- og sidesyn.

Slik ble pærene testet:

Alle lyspærene ble innkjøpt av FDM i Danmark, og selve testen ble utført på Philips sitt laboratorium i Tyskland. Laboratorier for slike tester er det svært få av, og derfor ble Philips eget brukt. Selvom eieren av laboratoriet også produserer testvinnerne, har de uavhengige testerne fra FDM hatt full kontroll på selve testen.

Pærene er av type H7, og ble målt i en hovedlykt fra en VW Golf 5. Resultatene bygger på lux-verdier (lysstyrke) på to pærer av hvert eksemplar. Pærene ble målt med en spenning på 13,2 volt på pæresokkelen. Det ble brukt to målefelt i bredden 50 meter foran lyktene (50V og 50 H) og 75 meter foran (75 H) i det asymmetriske feltet på høyre side. (Viktig for å se fotgjengere langs veien). Av den grunn teller lyseffekten 75 meter fram dobbelt.

Formelen blir altså: 2 X 75V + 50V + 50H = poengsum.

Poengsum er basert på samlet lysutbytte fra de tre punktene i «lysbildet» (det opplyste området).

Dette er testresultatene:

DE BESTE:

• Philips X-tremeVision +100 %

118 poeng

(selges flere steder)

Fint lysutbytte – testens beste. Fin og jevn geometri og kvalitet som gjør det lett å skifte pærer uten etterfølgende justering.

 

• Philips VisionPlus +60 %

108 poeng

(selges flere steder)

Fint lysutbytte og presis avgrensning mellom lys-/mørkesone. Fin geometri i pærene.

 

• Osram Night Breaker Plus +90 %

101 poeng

(selges flere steder)

Ganske stort lysutbytte, men overflatebehandlingen av glassene medfører litt diffust lys som kan vanskeliggjøre justeringen.

 

• Bosch Plus 90

93 poeng

(Selges av verksteder)

Flott lysutbytte og fin avgrensning mellom lys og mørke. Det var litt forskjell mellom pærene, hvilket kan medføre behov for justering ved pæreskift.

 

GODE:

 

• GE Megalight Ultra +90 %

89 poeng

(selges i Danmark)

Ganske stort lysutbytte, men kan mer anses som +50 % enn +90 %, som antydet. Bra avgrensning mellom lys og mørke, og jevn geometri.

 

• GE Megalight Plus +50 %

84 poeng

(selges i Danmark)

Kraftig lys med en fin, skarp avgrensning i lys-  og mørkesonen. Geometrien er ikke helt perfekt, da det var ganske stor forskjell mellom de to pærene som ble testet.

 

• Osram Silverstar +60 %

83 poeng

(selges flere steder)

Lyset var litt diffust i kanten, men pærene gir ellers bra lysutbytte. Utmerket kvalitet/geometri som ikke påvirker justeringen av lykta.

 

• Philips Vision +30 %

79 poeng

(selges flere steder)

Meget fin avgrensning mellom lys og mørke. Stort lysutbytte langt fram (ved 75R), men litt ujevn geometri som kan medføre behov for justering etter pæreskift.

 

• Würth

70 poeng

(verksteder)

Fin lysavgrensning mellom lys- og mørkesone og godt lysutbytte. De testede pærene var helt like, hvilket vitner om en jevn og god kvalitet.

 

GJENNOMSNITTLIGE:

 

• Narva

68 poeng

(selges i Danmark)

Narva produseres av Philips. En god standardpære, men kan kreve justering etter skift, da geometrien ikke er helt jevn i alle pærene.

 

• Philips LongLife EcoVision

68 poeng

(selges flere steder)

Levetiden er angitt til fire ganger lengre enn det normale. Lysutbyttet er akseptabelt, og geometrien er god.

 

• Bosch Quick

63 poeng

(selges av verksteder)

Godt lysfelt foran bilen, men ikke like bra langt fram i en av lyspærene, mens den andre var bra. Det vitner om ujevn kvalitet i produksjonen, og det kan kreve justering etter skift.

 

• Branford

61 poeng

(salgssted: Harald Nyborg, Danmark)

Mye lys rett foran bilen, men ikke langt fram hvor det er størst behov for godt lys. God avgrensning mellom lys- og mørkesone, men visse steder er der risiko for «strølys» og blending av møtende trafikanter.

 

• Berner

60 poeng

(selges på verksteder i Danmark)

En god standardpære med jevn kvalitet/geometri, hvilket minsker behov for justering av lyktene. Lyser mest rett foran bilen på bilen og for lite lang fram, som ikke er optimalt.

 

• Hella

59 poeng

(selges av verksteder)

Et litt diffust lysutbytte, men pærene har en skarp grense mellom lys og mørke. Lyser mest rett foran bilen.

 

• Simolux LL

59 poeng

(selges på verksteder i Danmark)

Fin avgrensning mellom lys og mørke, men lysutbyttet er litt diffust. Stor forskjell på geometrien mellom testpærene, hvilket kan gjøre det påkrevd med lysjustering etter pæreskift.

 

• Osram

58 poeng

(selges flere steder)

Lyser mest rett foran bilen. God avgrensning mellom lys og mørke. Pærene har jevn geometri.

 

• General Electric (GE)

58 poeng

(selges i Danmark)

Stor forskjell på kvaliteten av de testete pærene, hvilket gjør etterjustering påkrevd. Dessuten lyser de for mye rett foran bilen og mindre langt fram. Avgrensingen av lys- og mørkesone er diffus.

 

• Osram Ultra Life

55 poeng

(selges flere steder)

Dette er en longlifepære med en levetid tre ganger det normale. Lysutbyttet er ikke imponerende, men geometrien er jevn i pærene.

 

DÅRLIGE: 

• Biolight Super White Xenon

43 poeng

(selges av thansen.dk)

En dårlig pære med en del blending på grunn av en svak avgrensning av lys- og mørkesone. Det betyr også at den er vanskelig å justere riktig.

 

• Billampa

36 poeng

(Mekonomen)

Avskjermingen, eller skillet mellom lys- og mørkesonen er meget upresist, hvilket gir mye «strølys», som kan blende møtende trafikanter. Der er også stor forskjell på pærenes geometri, hvilket krever justering på verksted ved pæreskift.

 

• Raze

34 poeng

(selges av thansen.dk)

En meget dårlig pære med dårlig lysutbytte. Den har en meget ujevn geometri, og er derfor meget vanskelig å justere riktig. Kan blende møtende.