Merke Kjell&Co
Modell H7 Standard
Cirkapris (par) 80
Oppgitt lysforbedring -
Målt lysforbedring 1) 2) 8%
Målt rekkevidde –  2,5 lux  - meter 83
Levetid (tim) 3) 399 - > 600
Karakterer – 1 til 5 der 5 er best:  
Lysfordeling (vektlagt 40%) 3.8
Rekkevidde (vektlagt 40%) 3.2
Levetid (Vektlagt 20%) 4.5
Totalvurdering 3.7
Kommentarer Lang levetid.