Effekten er ganske lik style vac //. Ellers er den mest sammenliknbar med NAF-butikkens støvsuger, da begge har tilkopling til lighteruttak. Derved blir brukstiden ”uendelig” lang. Den har også et fint filter (HEPA-filter), som skal ta helsefarlig støv under en mikrometers størrelse. I tillegg har den en god børste og forskjellige munnstykker.

Men den skal ikke brukes til fuktig støv og vann. Lav vekt.

Pris: 199 kroner.