Det er nytt skoleår, og mange barn skal sykle til skolen igjen. Både med og uten foreldre. 

Barn er sårbare når de sykler, og før de tar fatt på sykkelen igjen – er det en ting som kommer først; en sikker hjelm.  

Ny metode måler rotasjon

For å se hvordan ulike modeller av barnesykkelhjelmer tåler en ulykke, har NAF sammen med Testfakta, testet beskyttelsen hjelmene gir.  

I testen inngår en ganske ny metode for å måle hodets rotasjon ved ulykker, i tillegg til slag fra flere vinkler og målinger av G-krefter (bevegelsesenergi) mot hodet. Det er her MIPS viser sin styrke. 

MIPS-prinsippet består i at hjelmen har et indre skall som begrenser hodets bevegelse ved slag inn fra siden på hjelmen. Testen viser at dette gir best totalbeskyttelse. 

Flest singelulykker på sykkel 

Omkring 70 prosent av alle sykkelulykker er det vi kaller singelulykker - at den som sykler ikke treffer bil eller andre trafikanter. Det typiske er at syklisten møter en hindring i veien, gjør en unnamanøver eller velter på sykkelen. Det er lett å forestille seg at poden sykler i litt for stor fart og må bråbremse, eller ikke rekker å bremse, og sykkelen velter. I slike ulykker er risikoen for hodeskader stor.  

Testvinneren Lazer Nut`s MIPS beskytter både mot slagskader, og mot skader som følge av at barnets hode roterer i hjelmen. MIPS-funksjonen på hjelmen hindrer at hodet roterer, og  reduserer faren for hjernerystelse betraktelig.  

MIPS-hjelmer er tryggest

Forskjellen på hjelmene er størst når det blir simulert et slag mot hodet tilsvarende det du kan få ved fall over styret, samtidig som kroppen roterer. Her ga Lazer Nut`s MIPS og de beste hjelmene i testen mellom 17 til 19 prosent risiko for hjernerystelse, mens de uten MIPS ga mellom 40 og 60 prosent. 

Hjelmene i teste utsettes for brutale påkjenninger i flere omganger. Nøyaktige tabeller finner du på saken om hver enkelt hjelm.
Foto: Testfakta AB

– Det er en stor forskjell. Ved 17 prosent er risikoen liten for å skade seg i det hele tatt. Med 60 prosent er sannsynligheten derimot stor for å få en hjernerystelse, sier Svein Kleiven, professor i Neuronik ved Kongelig Teknisk Høgskole i Sverige, der måledataene i testen er analysert. 

Overraskende fra Scott og Biltema

Scott Spunto gjør det best av sykkelhjelmene som ikke har MIPS. Det er også den hjelmen som får best score av alle de 11 hjelmene i test av støtdemping. Litt overraskende er det at hjelmen fra Biltema, som også er en av de billigste i testen, kommer veldig godt ut i støtdempertesten.  

– Vi er positivt overrasket over at den billige sykkelhjelmen til 100-lappen gir så god støtdemping. Vi skulle likevel helst sett at alle hjelmene i teste hadde MIPS, som også beskytter mot rotasjonsskader, sier Pedersen. 

NAF håper flest velger MIPS

De beste hjelmene i testen har MIPS, og de ligger også høyere i pris enn hjelmene uten. Seniorrådgiver Janne Pedersen i NAFs forbrukeravdeling håper likevel at så mange som mulig velger en sykkelhjelm med MIPS når de skal kjøpe ny hjelm til poden. 

– Vårt viktigste råd når du skal kjøpe ny hjelm til barnet, er at du velger en hjelm med MIPS. Det gir best totalbeskyttelse for barnet, fordi det også beskytter mot rotasjonsskader, sier hun. 

 

Seniorrådgiver Janne Pedersen i NAFs forbrukeravdeling fester hjelmen på riktig måte. Pedersen anbefaler MIPS-hjelm, selv om disse som regel er dyrere.
Foto: Anette Berve/ NAF

Fakta om testen

  • Det er Forskningsinstituttet RISE i Sverige på oppdrag fra NAF og Testfakta som har utført testen.
  • Det er testet elleve ulike sykkelhjelmer. En av hjelmene selges hovedsakelig på det svenske markedet.
  • Hjelmene er testet for beskyttelse mot hjernerystelse og mot skade på kraniet.
  • Fire av hjelmene har rotasjonsbeskyttelse (MIPS).   

 

Se etter MIPS-symbolet (gult symbol på denne hjelmen) når du kjøper hjelm til både deg selv og barna. Disse hjelmene gir totalt sett best beskyttelse.
Foto: Anette Berve/ NAF