Enkelt forklart dreier skallen fortere enn hjernen, slik at «lagene» i skallen dreier i ulik hastighet, noe som gjør at nervene rives av. Når nervene kuttes, påvirkes våre kognitive egenskaper, altså alt som har med konsentrasjon, oppmerksomhet, oppfatning og tenkning å gjøre. MIPS-hjelmene beskytter mot denne type rotasjonsskader.

Typisk skade for sykkel

Ifølge Kirurg Eirik Helseth, professor ved Nevrokirurgisk  avdeling ved Ullevål sykehus, er rotasjonsskader en typisk skade ved ulykker som involverer MC, sykkel og biler fordi det er så store krefter i sving, og konsekvensene kan være store.  

– Foreløpig stilles det ikke krav til beskyttelse mot rotasjonsskader for at hjelmen skal være godkjent, men vi regner med at slike krav kan komme, sier Janne Pedersen, seniorrådgiver i NAFs forbrukeravdeling.