Hjelm 1 varmes til +50°C og slippes med fronten mot en kant (tilsvarende en kantstein) og med siden mot et hardt, flatt underlag. Hjelm 2 varmes til -20°C og slippes med oversiden mot et hardt, flatt underlag og med baksiden mot en kant.   

Test av sykkelhjelmenes rotasjonsbeskyttelse  

Hjelmene slippes med en hastighet på 22 km/h mot et skråplan (45°) for å simulere ulike typer ulykker. Testen gjøres i romtemperatur. Treffpunktene bygger på statistikk fra virkelige ulykker.  
 

  • Slag ovenfra mot siden av hjelmen. Dette motsvarer et fall over styret samtidig som kroppen roterer 90 grader. 
  • Slag på oversiden av hjelmen. Dette motsvarer et fall over styret uten at kroppen roterer, som ved en kraftig oppbremsing der framhjulet låser seg.  
  • Slag mot siden av hjelmen. Dette motsvarer et fall til siden som for eksempel der framhjulet glir til siden i en sving på grund av grus eller is.  

Ved testen måles g-kreftene som påvirker hodet, i tillegg til hvor mye hodet roterer inni hjelmen (rotasjonsakselerasjon og rotasjonshastighet).  

Plottes inn i dataprogram 

–  Måleverdiene plottes inn i et program som er utviklet av forskere ved Kongelig Teknisk Høgskole (KTH) i Sverige. Ved KTH blir det gjort en analyse av risikoen for skade der man ved hjelp av en modell av menneskehjernen, får frem den prosentvise tøyningen/strekken i det grå hjernevevet. Ut i fra disse verdiene er det mulig å fastslå den prosentvise risikoen for hjernerystelse, sier seniorrådgiver Janne Pedersen i NAFs forbrukeravdeling.