Når våren kommer finner mange fram sykkelen og bruker den i sine hverdagsreiser. I tillegg til klargjøring av sykkelen, er det viktig å ha en sikker hjelm på hodet. Når du skal kjøpe en hjelm er det viktig å tenke på at hjelmen sitter godt på akkurat ditt hode og, at stroppene under haken kan tilpasses godt. Tenk også på hva du skal bruke hjelmen til – skal du sykle så du svetter mye, kan god lufting være viktig.

For å se hvordan ulike modeller av sykkelhjelmer tåler en ulykke, har NAF sammen med Testfakta, testet beskyttelsen hjelmene gir.

Hjelm med MIPS er et godt tips

Testen viser opptil fire ganger bedre hodebeskyttelse om man velger riktig sykkelhjelm. MIPS-prinsippet består i at hjelmen har et indre skall som begrenser hodets bevegelse ved slag inn fra siden på hjelmen. Testen viser at dette gir best totalbeskyttelse.

Se etter MIPS-symbolet når du skal kjøpe hjelm.

I testen inngår en ny metode for å måle hodets rotasjon ved ulykker, i tillegg til slag fra flere vinkler og målinger av G-krefter (bevegelsesenergi) mot hodet. Det er her MIPS viser sin styrke.

Sykkelhjelm begrenser hodeskader

Flere og flere sykler fordi det er effektivt spesielt i byer, og sykling gir også bedre helse. Betydningen av å bruke hjelm er stor.

Ifølge en rapport fra Helsedirektoratet, basert på tall fra Oslo legevakt, hadde 20 prosent av de skadde syklistene hodeskade. 60 prosent av pasientene brukte hjelm. Betydningen av hjelmbruk viste seg å være svært skadebegrensende. Likevel er ikke forskningen entydig på dette området, og det er heller ikke noe påbud om bruk av sykkelhjelm i Norge.

Viktig med riktig hjelm for deg

Dagens anerkjente hjelmer hjelper betydelig mot alvorlige hodeskader, men testen viser store forskjeller. Det gjelder spesielt om man får smellen på skrå mot siden av hodet og ikke rett mot.

Det er også viktig å være klar over at hjelmen mister effekten om den ikke spennes fast og justeres på riktig måte.

– Denne typen skade fra smell på skrå mot siden av hodet, er både vanlig og øker risikoen for hjernerystelse og alvorlig hjerneskade fordi du får en rotasjon på både hodet og hjernen, sier Madelen Fahlstedt, forsker ved Institutt Neuronics ved Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm, som bidro til å analysere testresultatene.

Flere er opptatt av hoderotasjonsskader

Til tross for store konsekvenser med skrå slag, har produsentene til nå vært mest opptatt av den støtabsorberende evnen fra slag rett på hjelmen. Det er det som er typegodkjenningskrav - EU/EEC-krav - som stilles personlig verneutstyr.

I dag finnes ingen grenseverdi for hoderotasjon, men det diskuteres innen bransjen, og det kan komme krav til sertifisering i de kommende år.

– Risikoen for hoderotasjon har vært kjent på forskernivå siden 50-tallet. Men det er først nå man har begynt å diskutere dette seriøst i bransjen. Det er først nå i de seneste årene at hjelmer som reduserer hoderotasjon har dukket opp, sier Madelen Fahlstedt.

Testlaboratoriet

Selve testen ble utført av Tekniska Forskningslaboratorium i Borås. Det ble testet fem hjelmer med MIPS og fire uten. Hjelmene ble testet på et testhode, og ble utsatt for slag rett på og på skrå inn fra siden.

I hodet ble det montert utstyr for å måle G-krefter, rotasjon og andre bevegelser. I datasimulatoren som ble brukt, kunne man også avlese hvor mye hjernevevet strekkes ved høye påkjenninger. Desto høyere spenning, desto høyere risiko for hjernerystelse.

Måledataene på de forskjellige hjelmene ble gjennomgått av forsker Madelen Fahlstedt.

MIPS begrenser skader. Risikoen for hjernerystelse er fire ganger lavere med MIPS-hjelmer fra Giro og Spectra, sammenlignet med Abus og Specialized uten den type beskyttelse.

Men det kan også skille mye mellom ulike MIPS-hjelmer. Scotts MIPS-hjelm har dobbelt så høy risiko for hjernerystelse som MIPS-hjelmene fra Giro og Spectra.

– Hjelmens design for øvrig har også betydning, og når det gjelder støtdemping fra direkte slag klarte alle seg bra, selv om det er en del forskjeller, sier Fahlstedt.

Fakta om testen

Det var Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) som utførte testen på oppdrag fra NAF og Testfakta. Ni hjelmer ble testet hovedsakelig mot hodeskader og hjernerystelse. Forskere vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, har deretter analysert måleverdiene og gjort bedømmelser av skaderisikoer.

Testkriterier:

  1. Hjelmenes evne til å dempe støt ved rette slag.
    Denne prøven er utført i henhold til en lovfestet standard SS-EN 1078. Hjelmen ble plassert på en prøvedukke og sluppet ned på en horisontal flate med enn hastighet på 20 km/t. Testen ble utført både ved +50°C og ved -20°C.
  2. Det måles hode-akselerasjon, det vil si hvilke G-krefter som treffer hodet. Kravene er maksimalt 250 gram.
  3. Hjelmens beskyttelse mot rotasjon av hodet ved skrå belastning/slag.
    Her ble hjelmene sluppet ned mot en hellende flate på 45° i en hastighet på 22 km/t, for å simulere ulike typer ulykker.
  4. For å sikre mot interessekonflikter, ble ikke forskerne kjent med merkevaren på produktene ved gjennomgangen av produktene.