Testen er utført av forskningsinstituttet RISE (Research Institute of Sweden), som har undersøkt låsenes beskyttelse mot forskjellige verktøy, som skrutrekker, boltesaks, frysespray og batteridreven vinkelsliper.

  • Skrutrekker: Denne ble brukt i nøkkelhullet for å tvinge opp låsesylinderen. Tiden ble målt, og det tok opptil 60 sekunder på de låsene som lot seg åpne.
  • Boltesaks: Her var makstiden 15 sekunder på låsene som lot seg åpne.
  • Kuldespray og hammer: Den svakeste delen av låsen ble slått med hammer for å få bort eventuelle plastbiter. Deretter ble låsen sprayet med frysespray i 20 sekunder. Rett etterpå ble låsen utsatt for hammerslag. Her var makstiden 56 sekunder på Abus.
  • Vinkelsliper: Her brukte testerne en batteridreven vinkelsliper på 350 watt for å kappe av låsene. Også her ble det målt hvor lang tid det tok før låsen åpnet seg. På de beste låsene måtte man kappe på to steder for å få låsen vekk fra sykkelen, og tiden ble derfor doblet, noe som gir ekstra sikkerhet.