Tilbakemeldingene tyder på at den klarer jobben greit som transport middel. Men rammen på vognen ble skjev i løpet  testen, og ikke alle fikk testet den. Skaden skjedde antakeligvis fordi et hjul ikke var festet ordentlig. Det er tankevekkende at hele rammen ble skjev uten at vognen var utsatt for støt. Trekket på vognen fikk også slitasjeskader i løpet av testen.

Sitat fra en av deltakerne, Maria: Denne vognen har litt for få tekniske finesser og er litt for lite komfortabel for en familie som ikke har bil.

Testresultater

Ikke flerbruksvogn

Pris 1399,-

Poeng 2,5

Montering/demontering av vognen:

Montering av vognens festearm til sykkelen Middels lett
Slå sammen, slå opp vognen Middels lett
Å ta av og på hjul på sykkelvognen Middels lett

Bruk av vognen

Hvor lett/vanskelig er det å feste barnet/barna i selen?  Middels lett/vanskelig
Hvordan opplever du komforten for barnet/barna Dårlig
Hvordan er plassen til barnet/barna Middels god
Hvordan er bagasjeplassen i vognen Middels god
Hvordan er vognen å sykle med Middels god/god
Hva er din opplevelse av trygghet og sikkerhet ved bruk av vognen?  Middels god
Generelt inntrykk av vognen:  Mindre solid

NAFs vurdering av Aretti sykkelvogn

Dette er den rimeligste av vognene og naturlig nok den som er enklest utstyrt, uten noe ekstra komfort eller sikring for barna.

Den er enkel å slå sammen, men fordi du må tre tekstilet i ryggen inn på en tverrstang og sette i en plugg, er det litt mer plunder med å slå opp vognen. Til gjengjeld er vognen liten og lett sammenslått og er enkel å sette bort for de som har begrenset med plass. Litt plundrete å få på hjulene, så det er ikke anbefalt å kjøpe denne vognen hvis du må ta av og på hjul hver dag.