lokalavdeling logoNAF avd. Follo

Årsmøte

Velkommen!

NAF avd. Follo
torsdag 21.mars (kl. 18:00 — 20:00)

2024

Ås Kulturhus

Moerveien 1, 1430 Ås

Om arrangementet

Til behandling: Årsmøtesaker med valg av styrerepresentanter etter § 16 i NAFs vedtekter.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret på e-post: follo@lokal.naf.no innen 7. mars 2024.