lokalavdeling logoNAF avd. Fredrikstad og omegn

Årsmøte

Årsmøtet gjelder kun for NAF-medlemmer!

fredag 08.mars (kl. 17:00 — 19:00)

2024

Odd Fellows lokaler

Stabburveien 16, 1617 Fredrikstad

Om arrangementet

Velkommen til årsmøte 2024.

  1. Årsberetning 2023
  2. Regnskap 2023, budsjett 2024
  3. Handlingsplan 2024
  4. Saker som forelegges av styret
  5. Saker eller forslag lagt fram av medlemmer
  6. Valg

Saker eller forslag som ønskes behandlet, sendes styret innen 26. februar til følgende adresse: Mosseveien 35, 1610 Fredrikstad.

Påmelding og evnt. ønske om bevertning, meldes innen 1. mars til tlf. 996 06 270.