lokalavdeling logoNAF avd. Oslo og omegn

Årsmøte 2024 for NAF avd Oslo og Omegn

Årsmøte for NAF avd. Oslo og Omegn avholdes onsdag 20 mars 2024 KL 1800 i våre lokaler på NAF Senter Oslo.

Kun for medlemmer av NAF avd. Oslo og omegn

Dette arrangementet er kun for medlemmer av en spesefikk lokalavdeling. For å se hvilken lokalavdeling du hører til, må du logge inn.
onsdag 20.mars (kl. 17:00 — 19:00)

2024

Eikenga 9 NAF Senter Oslo 2. etasje

NAF Senter Oslo, Eikenga 9, 2. etasje, 0579 Oslo

Pris for medlem: Gratis

Påmelding

Send inn din påmelding

(+47)

0/500 tegn

Om arrangementet

Årsmøte for NAF avd. Oslo og Omegn avholdes onsdag 20 mars 2024 KL 1800 i våre lokaler på NAF Senter Oslo.

Innkalling skal skje med minimum 3 ukers varsel, og offentliggjøres på hensiktsmessig måte, gjennom nyhetsbrev, Facebook og på https://www.naf.no/her-finner-du-naf/lokalavdelinger/lokalavdeling-oslo-og-omegn.

Alle medlemmene i NAF Oslo og Omegn avd. 52 har anledning til å sende inn forslag til saker de ønsker behandlet på årsmøtet. Forslag må i tilfelle være innsendt skriftlig til styret i avdelingen senest 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke fatte beslutning i saker som ikke er nevnt i innkallingen.