MC klubb logoNAF MC Mjøsa

Årsmøte NAF MC Mjøsa 14.02.2024

Ordinært årsmøte for 2024 Forslag som skal behandles på årsmøtet, fremsettes skriftlig, og må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Bevertning.

onsdag 14.feb. (kl. 17:30 — 20:00)

2024

Klubbhuset

NAF Senter Gjøvik, Sommerrovegen 7, 2816 Gjøvik

Om arrangementet

Saksliste

1. Valg av møtedirigent

2. Valg av møtereferent og to til å undertegne referatet

3. Godkjenning av innkallingen til årsmøtet

4. Årsberetning

5. Regnskapsoversikt pr. 31. desember

6. Budsjett for inneværende år

7. Innkomne forslag

8. Valg