Vårt lokale arbeid er organisert gjennom 67 lokalavdelinger, som hver har sitt eget styre. Sammen jobber vi med saker som er aktuelle i vårt nærmiljø.

Det være seg trafikksikkerhet, politiske saker, aksjoner, informasjonsarbeid og besøk på skoler og i barnehager.

NAF trenger flere engasjerte frivillige med ulik kunnskap, bakgrunn og erfaring, med lyst til å engasjere seg i lokal trafikksikkerhet og trygg samferdsel. Det er ingen krav til medlemskap eller forkunnskaper, men hvis du ønsker å delta i organisasjonsarbeidet og stille til valg som tillitsvalgt må du være NAF-medlem. 

Ta kontakt med din lokalavdeling for å finne ut mer om hvillke saker de jobber med og hva du kan bidra med! 

Finn din lokalavdeling her.