Vi minner om Årsmøte for NAF avd Ålesund og omegn.  Avholdes på Scandic Ålesund på Brunholmen. 


Her følger Valgkomiteens innstilling for styret i NAF avd. Ålesund og omegn for 2019:

Styreleder:        Dag Halkjelsvik (gjenvalg) Velges for 2 år

Styremedlem:    Tore Nakken (gjenvalg) Velges for 2 år

Styremedlem:    Tonje Skjong (gjenvalg) Velges for 2 år

Styremedlem:     Jan Petter Mork (valgt av seksjonen) Velges for 1 år

  1. vara: Leif Pedersen (gjenvalg) Velges for 1 år