Her legger vi opp til en sosial kveld med fokus på rekruttering, råd og tips, hvordan komme igang, bygging av Bilcross bil, årets reglement, neste sesong og diskusjon om hvordan vi igjen kan få fart på Bilcross - miljøet i Ålesund. Så langt lover det veldig bra, 17 biler på et et par måneder!

Hva er Bilcross:

Bilcross er motorsport for biler som kjøres enten på rene grusbaner eller på baner med blandet dekke.

Bilcross er den rimeligste formen for bilsport, og for å motvirke at førerne legger altfor mye penger i bilen, finnes det en ordning med tvunget salg til fast pris (Se under).

Aldersgrensen for å kjøre bilcross på trening er 15 år, og man kan begynne å kjøre konkurranser det året man fyller 16.

Bilcross arrangeres på baner over hele landet, både i nasjonale og lokale turneringer.

Bud
Under bilcross-konkurranser er det mulig å legge inn bud på de bilene som har kvalifisert seg til finalene(junior). I senior kan man by på alle bilene. Etter siste finale er kjørt har man femten minutter til å legge inn bud, og dersom det da er flere budgivere på en bil, så avholdes det trekning om hvem som får tilslaget. Budene foregår med fastpris, og man må betale 370 kroner for å få legge inn bud, og deretter 9000 til forrige eier dersom man får tilslaget på bilen. 
Eierne selv kan også delta i budkonkurransen. Ved eierskifte fjernes personlig utstyr som sete, belte, dekk (bilen skal leveres med godkjente dekk) og evt FIA nett fra bilen før overdragelse.


Facebook arrangement!