NAF avdeling Ålesund og omegn har nytt og moderne testesenter i Storevågen i Vegsund, 15 km fra Ålesund sentrum og 3 km fra ”Moabyen”. Plasseringen gjør NAF-sentertet enkelt tilgjengelig for våre medlemmer både på indre- og ytre Sunnmøre. Senterleder og hans testere er meget motivert for å ta imot både eksisterende og nye medlemmer.  Senteret er også godkjent bilverksted.

NAF avd. Ålesund og omegn har avtale med advokat Knut-Asbjørn Solevåg med kontoradresse Kongens gate 2, 6002 Ålesund. Telefonnummer 70109390. E-post : advokat@solevag.no Advokaten tar imot medlemmene for juridisk bistand i forhold til bl.a. bilrelaterte saker.

Avdelingen hadde tidligere en sterk motorsportavdeling.  Nå er ATV-aktivitet opprettholdt på eget baneanlegg i Vatnedalen.

Avdelingen har 8 tillitsvalgte i lokalavdelingsstyret.

Kontakt:

Styreleder: Dag Halkjelsvik, Tlf. 917 68002 eller på e - post: daggen@nafmotorsport.no