• Leder: Dag Rune Halkjelsvik
  • Nestleder: Tonje Skjong
  • Styremedlem: Gjert Myklebust
  • Styremedlem: Heidi Knudsen
  • Styremedlem: Tore Nakken
  • Styremedlem: Terje Hovde
  • Styremedlem: Jan Petter Mork