Vil bli avholdt Scandic Hotel Alta

Saker eller forslag til behandling på årsmøte sendes til st-arvid@online.no innen 18.02.2016 

Hilsen

Styret