Vi ønsker våre medlemer i Alta og omegn velkommen til Årsmøte kl 18:00

                         Scandic Hotel Alta

 

·    Saksliste

 

 •          Åpning
 1.          Godkjenning av innkalling og saksliste.
 2.          Valg møteleder og sekretær.
 3.          Årsberetning for 2017.
 4.          Regnskap for 2017.
 5.          Saker som er fremmet av styret.
 6.          Aktivitetsplan for 2017.
 7.          Budsjett for 2017.
 8.          Valg.
 9. Gjennomgang - vedlegg til årsberetning.
 10. Eventuelt. 

 

Saker som ønskes å taes opp til årsmøte bees å sendes inn til styreleder i NAF Alta og Omegn <AltaogOmegn@naf.no> innen 9.mars 2018.