Intensjonen med Sikker på sykkel

«NAF viser vei inn i fremtiden og er trafikantens førstevalg for en trygg, effektiv og enkel hverdag»

Her vi 14 stk delta i uttaket til den nasjonale sikker på sykkel som utføres i Oslo, Lethohallen 9 juni. Her vil den beste gutten og jenta med foresatt få reise ned hvor NAF dekker reise og opphold for de.

se mere på www.sikkerpåsykkel.no