Når det gjelder teoretisk stoff og oppgaveeksempler, henviser vi til vår hjemmeside: www.Sikkerpåsykkel.no   

 

Påmeldingsfristen for skolene er i løpet av uke 9, og senest 2.mars 2017

 

Det er viktig at dere følger opp skolene fra dere informerer om Sikker på sykkel og frem til påmelding. For å gjøre det enkelt og effektivt, sørg for at dere får en kontaktperson ved hver av skolene dere kontakter.

 

Deltakernes alder og klassetrinn. Vi er kjent med at det er noe diskusjon blant våre tillitsvalgte i lokalavdelingene i forhold til det alderssegmentet som Sikker på sykkel henvender seg til. Vi snakker om 10 – 12 åringer som i all hovedsak går i 4. – 6. klasse. Det er helt naturlig for NAF å henvende seg til skolene i forhold til disse klassetrinnene. Dette fordi skolens læreplan, Kunnskapsløftet, skisserer helt klare kompetansemål for trafikkopplæringen. Det vil altså si at det kreves av skolen å gi undervisning som fører frem til nevnte mål. I denne sammenheng kommer NAF med et tilbud til skolene om et konkret teoretisk og praktisk opplegg som underbygger læreplanens krav til trafikkopplæring i skolen.

 

NAFs sykkelopplæring gir deltakerne i Sikker på sykkel mulighet til å vise at de forstår trafikkreglene og at de behersker sykkelen som fremkomstmiddel.

Vinnerne av Landsfinalen (en jente og en gutt) kåres som Norgesmestre i Sikker på sykkel.